Thứ tư,  19/01/2022

Hơn 3,8 nghìn lao động khiếm thị có việc làm

Tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác hội năm 2010 và bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội năm 2011. Đồng chí Đào Soát, Chủ tịch Hội Người mù chủ trì hội nghị.Năm 2010, các cấp hội đã tổ chức, duy trì hoạt động 332 cơ sở sản xuất với nhiều nghề tiểu thủ công... doanh thu đạt hơn 55 tỷ đồng và thu hút gần 3,8 nghìn lao động (chủ yếu là người khiếm thị có việc làm ổn định. Chương trình vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia gần 40 tỷ đồng tại các cấp tỉnh hội, thành hội và hơn 400 quận, huyện đã giúp gần chín nghìn hộ gia đình người mù vay tăng gia sản xuất, làm các nghề thủ công, đến nay, nhiều gia đình tự vươn lên, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các cấp hội đã mở hơn 120 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần hai nghìn hội...

Tại TP Cần Thơ, Trung ương Hội Người mù Việt Nam tổ chức hội nghị kiểm điểm công tác hội năm 2010 và bàn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp hội năm 2011. Đồng chí Đào Soát, Chủ tịch Hội Người mù chủ trì hội nghị.
Năm 2010, các cấp hội đã tổ chức, duy trì hoạt động 332 cơ sở sản xuất với nhiều nghề tiểu thủ công… doanh thu đạt hơn 55 tỷ đồng và thu hút gần 3,8 nghìn lao động (chủ yếu là người khiếm thị có việc làm ổn định. Chương trình vay vốn từ nguồn Quỹ quốc gia gần 40 tỷ đồng tại các cấp tỉnh hội, thành hội và hơn 400 quận, huyện đã giúp gần chín nghìn hộ gia đình người mù vay tăng gia sản xuất, làm các nghề thủ công, đến nay, nhiều gia đình tự vươn lên, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, các cấp hội đã mở hơn 120 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần hai nghìn hội viên.
Theo Nhandan