Thứ tư,  07/06/2023

Hơn 95% số hộ dân Cà Mau được sử dụng điện lưới quốc gia

Qua nhiều năm kiên trì thực hiện chương trình, mục tiêu điện khí hóa nông thôn, đến nay 100% số xã, cụm, tuyến dân cư trên toàn địa bàn tỉnh Cà Mau đã có hệ thống điện lưới quốc gia. Cùng với các nguồn từ các dự án, vốn của Nhà nước đầu tư, thời gian qua, người dân trong tỉnh đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng để đưa điện về xóm, ấp và từng hộ gia đình. Từ cách làm này, đến cuối năm 2010, số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt gần 267,1 nghìn hộ, chiếm hơn 95% tổng số hộ dân trong tỉnh. Chương trình điện khí hóa nông thôn đã góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống người dân trong tỉnh.Năm 2011, tỉnh Cà Mau tiếp tục đầu tư hàng chục công trình xây dựng mạng lưới điện hạ thế, nhánh rẽ về các vùng nông thôn, cụm, tuyến dân cư mới; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng và gắn với việc tuyên truyền, khuyến khích mọi người dân thực hiện triệt để việc tiết kiệm điện. Tỉnh phấn đấu đến...

Qua nhiều năm kiên trì thực hiện chương trình, mục tiêu điện khí hóa nông thôn, đến nay 100% số xã, cụm, tuyến dân cư trên toàn địa bàn tỉnh Cà Mau đã có hệ thống điện lưới quốc gia. Cùng với các nguồn từ các dự án, vốn của Nhà nước đầu tư, thời gian qua, người dân trong tỉnh đã đóng góp hàng trăm tỷ đồng để đưa điện về xóm, ấp và từng hộ gia đình. Từ cách làm này, đến cuối năm 2010, số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia đạt gần 267,1 nghìn hộ, chiếm hơn 95% tổng số hộ dân trong tỉnh. Chương trình điện khí hóa nông thôn đã góp phần rất lớn trong việc chuyển đổi sản xuất, cải thiện nâng cao đời sống người dân trong tỉnh.
Năm 2011, tỉnh Cà Mau tiếp tục đầu tư hàng chục công trình xây dựng mạng lưới điện hạ thế, nhánh rẽ về các vùng nông thôn, cụm, tuyến dân cư mới; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng và gắn với việc tuyên truyền, khuyến khích mọi người dân thực hiện triệt để việc tiết kiệm điện. Tỉnh phấn đấu đến năm 2015 có 98% tổng số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

Theo Nhandan