Thứ hai,  27/03/2023

Bình chọn 20 đề cử gương mặt trẻ tiêu biểu 2010

Đề cử nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 là những thanh niên có thành tích đặc biệt, đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất…Chiều 28/ 2, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 đã chọn ra 20 đề cử, công bố để lấy ý kiến bình chọn từ phía công chúng. Người dân quan tâm theo dõi giải thưởng có thể bình chọn cho các đề cử tại các địa chỉ: www.vtv6.vn;www.thanhnien.com.vn;www.tienphong.vn;www.vietnamnet.vn trong thời hạn từ ngày 1-15/3.Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 để trao giải; đồng thời chọn một gương mặt tiêu biểu, toàn diện cho danh hiệu Nhân vật thanh niên của...

Đề cử nhận giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 là những thanh niên có thành tích đặc biệt, đại diện tiêu biểu trên các lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất…

Chiều 28/ 2, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 đã chọn ra 20 đề cử, công bố để lấy ý kiến bình chọn từ phía công chúng.

Người dân quan tâm theo dõi giải thưởng có thể bình chọn cho các đề cử tại các địa chỉ: tle=”www.vtv6.vn;”>www.vtv6.vn;tle=”www.thanhnien.com.vn;”>www.thanhnien.com.vn;tle=”www.tienphong.vn;”>www.tienphong.vn;tle=”www.vietnamnet.vn”>www.vietnamnet.vn trong thời hạn từ ngày 1-15/3.

Hội đồng xét chọn giải thưởng sẽ quyết định 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2010 để trao giải; đồng thời chọn một gương mặt tiêu biểu, toàn diện cho danh hiệu Nhân vật thanh niên của năm./.

Theo VietnamPlus.vn