Chủ nhật,  05/02/2023

Thay đổi phương thức chăn nuôi

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mục tiêu phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011-2015 phải đạt mức tăng giá trị sản xuất chăn nuôi 6-7%, riêng năm nay phấn đấu sản xuất 4,28 triệu tấn thịt lợn hơi các loại, 6,53 triệu quả trứng, 330 nghìn tấn sữa tươi... tăng 7,5-8% so với năm 2010.Tuy nhiên, hiện nay chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp rất nhiều khó khăn. Cả nước mới có hơn 2.800 trang trại. Chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán mang tính hộ gia đình còn chiếm phần lớn. Giá thành các sản phẩm chăn nuôi, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thấp chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, nhất là cho xuất khẩu. Bên cạnh đó thời tiết diễn biến bất thường, cộng với tình trạng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương và chưa được kiểm soát triệt để, làm giảm hiệu quả sản xuất và tính bền vững của ngành chăn nuôi. Trong khi đó công tác quản lý chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú...

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mục tiêu phát triển chăn nuôi giai đoạn 2011-2015 phải đạt mức tăng giá trị sản xuất chăn nuôi 6-7%, riêng năm nay phấn đấu sản xuất 4,28 triệu tấn thịt lợn hơi các loại, 6,53 triệu quả trứng, 330 nghìn tấn sữa tươi… tăng 7,5-8% so với năm 2010.

Tuy nhiên, hiện nay chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp rất nhiều khó khăn. Cả nước mới có hơn 2.800 trang trại. Chăn nuôi quy mô nhỏ, phân tán mang tính hộ gia đình còn chiếm phần lớn. Giá thành các sản phẩm chăn nuôi, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm thấp chưa đáp ứng được yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước, nhất là cho xuất khẩu. Bên cạnh đó thời tiết diễn biến bất thường, cộng với tình trạng dịch bệnh trên gia súc, gia cầm vẫn xuất hiện ở nhiều địa phương và chưa được kiểm soát triệt để, làm giảm hiệu quả sản xuất và tính bền vững của ngành chăn nuôi. Trong khi đó công tác quản lý chất lượng giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y và vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng, chống dịch bệnh còn nhiều bất cập, hiệu quả thấp.

Để phát triển chăn nuôi bền vững cần phải thay đổi căn bản phương thức chăn nuôi, sao cho thích ứng với biến đổi khí hậu, cũng như đối phó với tình hình dịch bệnh hiện nay. Muốn vậy phát triển chăn nuôi không chạy theo số lượng đầu con, mà cần chú ý đến năng suất và chất lượng sản phẩm. Do đó phải đưa tiến bộ kỹ thuật vào chăn nuôi, nhằm lai tạo, nhân bản ra những con giống khỏe mạnh, cho năng suất cao, nhằm khôi phục và phát triển nhanh đàn gia súc, gia cầm; tập trung hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại, công nghiệp, gắn với cơ sở giết mổ, chế biến tập trung và xử lý chất thải công nghiệp, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cần mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu trong chăn nuôi, tăng tỷ trọng chăn nuôi công nghiệp, ưu tiên phát triển các loại gia súc, gia cầm theo thứ tự có nhu cầu tiêu thụ cao trên thị trường, như lợn, gà, trâu, bò, dê, cừu, thỏ… đồng thời khuyến cáo đa dạng hóa các loài vật nuôi trong hộ gia đình; chủ động nguồn thức ăn chăn nuôi, nhất là tận dụng, nâng cao giá trị dinh dưỡng nguồn phụ phẩm của sản xuất công nghiệp và nông nghiệp; từng bước tạo điều kiện để sản phẩm chăn nuôi có thể xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu.

Mặc dù dịch bệnh trên gia súc, gia cầm thời gian qua không bùng phát thành dịch lớn, nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện, tái phát ở nhiều địa phương làm ảnh hưởng đến nhu cầu thị trường và phát triển của ngành chăn nuôi. Vì vậy, cần bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các phương án chủ động phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là đối với bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, tai xanh ở gia súc. Thiết nghĩ đây là những biện pháp cần thiết để phát triển chăn nuôi bền vững.

Theo Nhandan