Chủ nhật,  29/01/2023

Bảy nhà máy thủy điện ngừng hoạt động do thiếu nước

Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết, hiện đã có bảy nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động do thiếu nước, gồm: Thác Ba, Ia Hlốp, Ia Krel, Ia Kha, Ia Muer, Đak Lốp, Ia Rưng, dự kiến đến tháng 5 tới Nhà máy Nhiệt điện - Mía đường Ayun Pa (công suất 12 MW) cũng đóng cửa vì hết nguyên liệu.Hàng loạt nhà máy thủy điện ở địa phương ngừng hoạt động, nguồn cung cấp điện tại chỗ bị giảm sút, nguồn điện quốc gia phân bổ cho tỉnh Gia Lai trong tháng 2 cũng bị thiếu hụt, bình quân mỗi ngày giảm hơn 123 nghìn kWh, từ tháng 3, Công ty Điện lực Gia Lai cũng sẽ thực hiện lộ trình tiết giảm điện từ 5% đến 8%, ba tháng tiếp theo sẽ cắt giảm 10 đến...

Giám đốc Công ty Điện lực Gia Lai cho biết, hiện đã có bảy nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh ngừng hoạt động do thiếu nước, gồm: Thác Ba, Ia Hlốp, Ia Krel, Ia Kha, Ia Muer, Đak Lốp, Ia Rưng, dự kiến đến tháng 5 tới Nhà máy Nhiệt điện – Mía đường Ayun Pa (công suất 12 MW) cũng đóng cửa vì hết nguyên liệu.

Hàng loạt nhà máy thủy điện ở địa phương ngừng hoạt động, nguồn cung cấp điện tại chỗ bị giảm sút, nguồn điện quốc gia phân bổ cho tỉnh Gia Lai trong tháng 2 cũng bị thiếu hụt, bình quân mỗi ngày giảm hơn 123 nghìn kWh, từ tháng 3, Công ty Điện lực Gia Lai cũng sẽ thực hiện lộ trình tiết giảm điện từ 5% đến 8%, ba tháng tiếp theo sẽ cắt giảm 10 đến 12%.

Theo Nhandan