Thứ hai,  06/02/2023

Hải Phòng cam kết giúp lao động từ Libya về ổn định cuộc sống

Theo sở Lao động, Thương binh và xã hội TP Hải Phòng, tính đến đầu tháng 3, đã có 10 lao động từ Libya trở về nước trong tổng số 21 lao động người Hải Phòng đi xuất khẩu lao động tại quốc gia này. Hiện 11 người còn lại đang chờ máy bay về nước.Ông Đặng Văn Tâng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết: Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người lao động từ Libya trở về có được cuộc sống và việc làm mới ổn định. Hiện, các địa phương trong thành phố và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đang triển khai việc tiếp cận các lao động mới trở về nước từ Libya để giúp họ và gia đình ổn định cuộc sống, tìm việc làm mới phù hợp tại địa phương hoặc ưu tiên trong tuyển dụng số lao động này tiếp tục đi làm việc tại các quốc gia khác theo yêu cầu... Mặt khác, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tuyển dụng những lao động này cung cấp địa chỉ cụ thể của số lao động...

Theo sở Lao động, Thương binh và xã hội TP Hải Phòng, tính đến đầu tháng 3, đã có 10 lao động từ Libya trở về nước trong tổng số 21 lao động người Hải Phòng đi xuất khẩu lao động tại quốc gia này. Hiện 11 người còn lại đang chờ máy bay về nước.

Ông Đặng Văn Tâng, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hải Phòng cho biết: Thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để những người lao động từ Libya trở về có được cuộc sống và việc làm mới ổn định. Hiện, các địa phương trong thành phố và ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đang triển khai việc tiếp cận các lao động mới trở về nước từ Libya để giúp họ và gia đình ổn định cuộc sống, tìm việc làm mới phù hợp tại địa phương hoặc ưu tiên trong tuyển dụng số lao động này tiếp tục đi làm việc tại các quốc gia khác theo yêu cầu… Mặt khác, Sở cũng yêu cầu các đơn vị tuyển dụng những lao động này cung cấp địa chỉ cụ thể của số lao động này để liên hệ giúp đỡ và các đơn vị cần tiếp tục có trách nhiệm trợ giúp những lao động trở về ổn định việc làm và đời sống.

Trong số các công ty có người lao động làm việc tại Libya, chỉ duy nhất có Công ty vận tải biển và xuất khẩu lao động ISALCO có trụ sở tại Hải Phòng. Công ty có tuyển 11 lao động người Hải Phòng đi làm việc tại Libya, năm người đã trở về Việt Nam, hiện sáu người cũng đã rời Libya sang Thổ Nhĩ Kỳ để chờ máy bay về nước. Còn lại, 10 lao động khác do các doanh nghiệp như: Công ty cổ phần Bách nghệ Toàn Cầu (Hà Nội) tuyển hai người, một người đã về nước, một người đang ở Tunisia chờ về nước; Công ty cổ phần cung ứng lao động quốc tế NIBELC (Ninh Bình) tuyển dụng bốn lao động sang Libya và cả bốn lao động này đã về nước qua đường Thổ Nhĩ Kỳ; Công ty vật tư công nghệ quốc phòng GAET (Hà Nội) có bốn lao động người Hải Phòng hiện đã di tản sang Tunisia chờ về Việt Nam.

Theo Nhandan