Thứ năm,  09/02/2023

Thủ tục đăng ký mua điện ưu đãi cho hộ nghèo

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 1-3 công bố một số thông tin về trình tự, thủ tục đăng ký mua điện theo giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng.1. Thủ tục, địa điểm và thời hạn tiếp nhận đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng điện không quá 50kWh/tháng được các công ty điện lực/điện lực (CTĐL/ĐL) công bố rộng rãi trên trang Web, báo, đài truyền hình, đài phát thanh tại địa phương (đến cấp xã, phường).2. Kể từ ngày 1 đến ngày 31-3-2011, các CTĐL/ĐL bố trí đủ lực lượng để tiếp nhận toàn bộ đăng ký đề nghị mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng của khách hàng.3. Khách hàng đến đăng ký cần mang theo hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện (có thể sử dụng bản photocopy), điền thông tin vào Giấy đăng ký (theo mẫu kèm theo) và giữ một bản Giấy đăng ký có xác...

Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 1-3 công bố một số thông tin về trình tự, thủ tục đăng ký mua điện theo giá áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên sử dụng điện không quá 50 kWh/tháng.

1. Thủ tục, địa điểm và thời hạn tiếp nhận đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng điện không quá 50kWh/tháng được các công ty điện lực/điện lực (CTĐL/ĐL) công bố rộng rãi trên trang Web, báo, đài truyền hình, đài phát thanh tại địa phương (đến cấp xã, phường).

2. Kể từ ngày 1 đến ngày 31-3-2011, các CTĐL/ĐL bố trí đủ lực lượng để tiếp nhận toàn bộ đăng ký đề nghị mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng của khách hàng.

3. Khách hàng đến đăng ký cần mang theo hóa đơn tiền điện hoặc hợp đồng mua bán điện (có thể sử dụng bản photocopy), điền thông tin vào Giấy đăng ký (theo mẫu kèm theo) và giữ một bản Giấy đăng ký có xác nhận của CTĐL/ĐL (đại diện là người nhận Giấy đăng ký).

4. Kể từ ngày 1-4-2011, CTĐL/ĐL chỉ thực hiện tiếp nhận đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng của khách hàng đề nghị cấp điện mới phục vụ cho mục đích sinh hoạt.

5. Khách hàng đã đăng ký mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng trong tháng 3-2011 sẽ được áp dụng mức giá này kể từ kỳ hóa đơn tháng 4-2011. Đối với khách hàng cấp điện mới kể từ tháng 4-2011 có đăng ký mua điện theo mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên sử dụng không quá 50kWh/tháng thì áp dụng mức giá này ngay tháng sử dụng điện đầu tiên.

6. Khi khách hàng mua điện theo mức giá áp dụng cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng có sản lượng ba tháng liên tiếp (kể từ tháng áp dụng mức giá này) vượt quá 150kWh (cho phép cộng thêm 5kWh cho sai lệch thời gian ghi chỉ số công tơ) thì CTĐL/ĐL sẽ tự động chuyển sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sinh hoạt thông thường từ tháng kế tiếp. Nếu tháng đầu tiên kể từ tháng áp dụng mức giá này khách hàng có sản lượng vượt quá 150kWh thì CTĐL/ĐL sẽ tự động chuyển sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sinh hoạt thông thường từ tháng kế tiếp. Nếu tháng thứ hai kể từ tháng áp dụng mức giá này khách hàng có sản lượng của hai tháng (tháng đầu tiên và tháng thứ hai kể từ tháng áp dụng mức giá này) vượt quá 150kWh thì CTĐL/ĐL sẽ tự động chuyển sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sinh hoạt thông thường từ tháng kế tiếp.

7. Cách tính định mức để chuyển hộ đang áp dụng mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp sang mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho hộ thông thường:

– Cho tháng đầu tiên và tháng thứ hai kể từ khi áp dụng:

150 x Số hộ x Số ngày tính tiền

M1 = —————————————-

T1

Trong đó: T1 bằng số ngày theo lịch của tháng trước liền kề tháng áp dụng (nếu tính cho tháng đầu tiên) hoặc bằng tổng số ngày theo lịch của tháng trước liền kề tháng áp dụng và tháng đầu tiên áp dụng (nếu tính cho tháng thứ hai).

– Cho tháng thứ ba trở đi kể từ khi áp dụng:

155 x Số hộ x Số ngày tính tiền

M2 = —————————————

T2

Trong đó: T2 là số ngày theo lịch của ba tháng liên tục kể từ tháng trước liền kề tháng áp dụng.

8. Điều kiện để chuyển hộ đang áp dụng mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ thu nhập thấp sang mức giá bán lẻ điện sinh hoạt cho hộ thông thường:

– Cho tháng đầu tiên và tháng thứ hai kể từ khi áp dụng:

SL tiêu thụ x Số hộ x Số ngày tính tiền

———————————————– > M1

T1

– Cho tháng thứ ba trở đi kể từ khi áp dụng:

SL tiêu thụ x Số hộ x Số ngày tính tiền

———————————————– > M2

T2

Quy định về đối tượng và giá điện áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp:

Theo nội dung Thông tư 05/2011/TT-BCT ban hành ngày 25-2-2011 của Bộ Tài chính, giá điện cho bậc thang đầu tiên (0 – 50 kWh) chỉ áp dụng cho hộ nghèo và hộ thu nhập thấp, thường xuyên có mức sử dụng điện không quá 50kWh/tháng và có đăng ký với bên bán điện. Các hộ nghèo, hộ thu nhập thấp để được mua điện theo giá của bậc thang đầu tiên phải đăng ký theo hướng dẫn của bên bán điện.

Trường hợp tổng lượng điện sử dụng của hộ đã đăng ký trong ba tháng liên tiếp vượt quá 150 kWh (cho phép cộng thêm 5kWh cho sai lệch thời gian ghi chỉ số công tơ) thì Bên bán điện được tự động chuyển hộ đó sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sử dụng điện sinh hoạt thông thường khác được quy định tại khoản 3 Điều 11 của Thông tư này kể từ tháng kế tiếp.

Trường hợp hộ gia đình đã đăng ký áp dụng theo giá được quy định tại khoản 2 Điều 11 của Thông tư nhưng sản lượng điện sử dụng trong tháng 4-2011 vượt quá 150 kWh thì kể từ tháng 5-2011, Bên bán điện sẽ chuyển hộ đó sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sử dụng điện sinh hoạt thông thường; Trường hợp tổng sản lượng điện sử dụng trong tháng 4 và tháng 5-2011 vượt quá 150 kWh thì kể từ tháng 6-2011, Bên bán điện sẽ chuyển hộ đó sang áp dụng giá bán lẻ điện cho các hộ sử dụng điện sinh hoạt thông thường.

Theo Nhandan