Chủ nhật,  29/01/2023

Công bố kế hoạch kiểm toán năm 2011

Sáng 3-3, Kiểm toán Nhà nước ( KTNN) tổ chức họp báo công bố kế hoạch kiểm toán năm 2011.Theo đó, năm 2011 sẽ kiểm toán 151 đầu mối (tăng 11% so kế hoạch năm 2010), trong đó có 27 đầu mối thuộc lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng và các tập đoàn kinh tế lớn; 55 đầu mối thuộc lĩnh vực NSNN gồm 34 tỉnh, thành phố, 20 bộ, ngành và kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ KH & ĐT. KTNN cũng sẽ kiểm toán 39 dự án đầu tư, trong đó có một số dự án trọng điểm quốc gia như Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Dự án xây dựng Cầu Cần Thơ, Cầu Thuận Phước, Dự án xây dựng Nhà ga Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong số 27 đơn vị doanh nghiệp và tổ chức tài chính - ngân hàng sẽ kiểm toán có Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than khoáng...

Sáng 3-3, Kiểm toán Nhà nước ( KTNN) tổ chức họp báo công bố kế hoạch kiểm toán năm 2011.

Theo đó, năm 2011 sẽ kiểm toán 151 đầu mối (tăng 11% so kế hoạch năm 2010), trong đó có 27 đầu mối thuộc lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính ngân hàng và các tập đoàn kinh tế lớn; 55 đầu mối thuộc lĩnh vực NSNN gồm 34 tỉnh, thành phố, 20 bộ, ngành và kiểm toán Báo cáo quyết toán NSNN năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ KH & ĐT. KTNN cũng sẽ kiểm toán 39 dự án đầu tư, trong đó có một số dự án trọng điểm quốc gia như Nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất, Dự án xây dựng Cầu Cần Thơ, Cầu Thuận Phước, Dự án xây dựng Nhà ga Hàng không quốc tế Đà Nẵng. Trong số 27 đơn vị doanh nghiệp và tổ chức tài chính – ngân hàng sẽ kiểm toán có Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển, Bảo hiểm tiền gửi, Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam, Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam. Xí nghiệp liên doanh Vietsopetro và Công ty TNHH Rusvietpetro KTNN sẽ kiểm toán chung với KTNN Liên bang Nga.

Năm 2010, KTNN đã thực hiện kiểm toán việc hỗ trợ lãi suất cho năm 2009, Chương trình tín dụng ưu đãi cho học sinh, sinh viên giai đoạn 2007-2009; công tác quản lý thu thuế tại Tổng cục Hải quan và Tổng cục Thuế năm 2008 và 2009… Kết thúc kiểm toán năm 2010, KTNN đã kiến nghị xử lý 17.059 tỷ đồng, trong đó tăng thu 4.927 tỷ đồng, giảm chi 2.517 tỷ đồng, các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua NSNN 7.849 tỷ đồng (thu hồi các khoản cho vay, tạm ứng sai quy định 3.081 tỷ đồng; xử lý nộp NSNN các khoản tạm thu, tạm giữ đã quá hạn 2.968 tỷ đồng… Tổng số kiến nghị xử lý tài chính tăng 16% so năm 2009.

Theo Nhandan