Thứ tư,  08/02/2023

Bình chọn giải thưởng Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN

Ngày 3-3, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng "Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN", "Thương hiệu nổi tiếng ASEAN" và Cúp vàng "Doanh nhân Tâm Tài", tổ chức họp báo giới thiệu chương trình bình chọn giải thưởng năm nay.Đây là sự kiện được sự bảo trợ và chỉ đạo của Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam và Bộ Thông tin - Văn hóa, Bộ Công thương của nước bạn Lào cùng các đơn vị: Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Tạp chí Văn hiến... Đây là giải thưởng được thực hiện hằng năm nhằm cổ vũ cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN xây dựng thương hiệu và nhãn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có uy tín và chất lượng. Tham gia bình chọn là các doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động trên các lĩnh vực với các tiêu chí: tập thể tiêu biểu, có hiệu quả kinh tế - xã hội của địa phương, ngành và đất nước, đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, có tinh...

Ngày 3-3, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải thưởng “Doanh nghiệp tiêu biểu ASEAN”, “Thương hiệu nổi tiếng ASEAN” và Cúp vàng “Doanh nhân Tâm Tài”, tổ chức họp báo giới thiệu chương trình bình chọn giải thưởng năm nay.

Đây là sự kiện được sự bảo trợ và chỉ đạo của Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư của Việt Nam và Bộ Thông tin – Văn hóa, Bộ Công thương của nước bạn Lào cùng các đơn vị: Đài Tiếng nói Việt Nam, Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hóa dân tộc Việt Nam, Tạp chí Văn hiến… Đây là giải thưởng được thực hiện hằng năm nhằm cổ vũ cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN xây dựng thương hiệu và nhãn hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ có uy tín và chất lượng. Tham gia bình chọn là các doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động trên các lĩnh vực với các tiêu chí: tập thể tiêu biểu, có hiệu quả kinh tế – xã hội của địa phương, ngành và đất nước, đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, có tinh thần dám nghĩ dám làm, lao động sáng tạo; sản phẩm tham dự độc đáo, có chất lượng có khả năng cạnh tranh và hội nhập quốc tế…

Theo Nhandan