Thứ hai,  06/02/2023

27 tỉnh thành miền bắc triển khai kế hoạch cung cấp điện

Ngày 3-3, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) phối hợp với chính quyền 27 tỉnh, thành phố phía bắc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp cung cấp và tiết kiệm điện sáu tháng mùa khô 2011.Theo kế hoạch được phân bổ, sáu tháng đầu năm, EVNNPC được giao 13,378 tỷ kW giờ điện nhận đầu nguồn (bao gồm cả thủy điện nhỏ), tăng khoảng 12,75% so với năm 2010. So nhu cầu dự báo, sản lượng tháng 3-2011 bị thiếu hụt khoảng 222 triệu kW giờ, tháng 4 thiếu 242 triệu kW giờ, tháng 5 thiếu 326 triệu kW giờ và tháng 6 thiếu 280 triệu kW giờ.Trước tình hình trên, đến nay 27 địa phương phía bắc đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện trong bối cảnh nguồn cung cấp điện gặp nhiều khó khăn trong những tháng mùa khô. Các công ty điện lực sẽ thông báo cho khách hàng biết trước kế hoạch cắt điện, sản lượng được phân bổ để khách hàng chủ động bố trí ca sản xuất, tránh gây bức xúc từ phía khách...

Ngày 3-3, tại Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) phối hợp với chính quyền 27 tỉnh, thành phố phía bắc tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện các giải pháp cung cấp và tiết kiệm điện sáu tháng mùa khô 2011.

Theo kế hoạch được phân bổ, sáu tháng đầu năm, EVNNPC được giao 13,378 tỷ kW giờ điện nhận đầu nguồn (bao gồm cả thủy điện nhỏ), tăng khoảng 12,75% so với năm 2010. So nhu cầu dự báo, sản lượng tháng 3-2011 bị thiếu hụt khoảng 222 triệu kW giờ, tháng 4 thiếu 242 triệu kW giờ, tháng 5 thiếu 326 triệu kW giờ và tháng 6 thiếu 280 triệu kW giờ.

Trước tình hình trên, đến nay 27 địa phương phía bắc đã thành lập Ban chỉ đạo điều hành cung ứng điện trong bối cảnh nguồn cung cấp điện gặp nhiều khó khăn trong những tháng mùa khô. Các công ty điện lực sẽ thông báo cho khách hàng biết trước kế hoạch cắt điện, sản lượng được phân bổ để khách hàng chủ động bố trí ca sản xuất, tránh gây bức xúc từ phía khách hàng.

Theo Nhandan