Chủ nhật,  29/01/2023

Không thả nổi tỷ giá trong thời gian tới

Ngày 3-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Tại hội nghị, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho NHNN triển khai trong năm 2011.Yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ và NHNN đã đặt ra; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng. Trường hợp xây dựng kế hoạch với tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, TCTD phải báo cáo NHNN để xem xét trên cơ sở bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh của TCTD và mức độ ảnh hưởng đến tốc độ tăng tín dụng của hệ thống.Tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để các tổ chức, cá nhân, trước hết là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng khi có nguồn thu và được...

Ngày 3-3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết 11/NQ-CP trong toàn hệ thống các tổ chức tín dụng. Tại hội nghị, Thống đốc Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh những nhiệm vụ mà Chính phủ giao cho NHNN triển khai trong năm 2011.

Yêu cầu các tổ chức tín dụng (TCTD) phải khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2011 phù hợp với mục tiêu mà Chính phủ và NHNN đã đặt ra; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tiền tệ, tín dụng, ngoại hối và hoạt động ngân hàng. Trường hợp xây dựng kế hoạch với tốc độ tăng trưởng tín dụng vượt 20%, TCTD phải báo cáo NHNN để xem xét trên cơ sở bảo đảm tỷ lệ an toàn hoạt động kinh doanh của TCTD và mức độ ảnh hưởng đến tốc độ tăng tín dụng của hệ thống.

Tăng cường quản lý ngoại hối, thực hiện các biện pháp cần thiết để các tổ chức, cá nhân, trước hết là các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước bán ngoại tệ cho ngân hàng khi có nguồn thu và được mua khi có nhu cầu hợp lý, bảo đảm thanh khoản ngoại tệ, bình ổn tỷ giá, đáp ứng yêu cầu ổn định, phát triển sản xuất kinh doanh và tăng dự trữ ngoại hối. Thống đốc NHNN cũng khẳng định không có chuyện thả nổi tỷ giá trong thời gian tới, thực hiện các giải pháp nhằm giảm tình trạng đô-la hóa. Trong quý II năm 2011 trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng theo hướng tập trung đầu mối nhập khẩu vàng, tiến tới xóa bỏ hoạt động kinh doanh vàng miếng trên thị trường tự do; ngăn chặn hiệu quả các hoạt động buôn lậu vàng qua biên giới. Thống đốc NHNN cũng yêu cầu các đơn vị của NHNN phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân cấp tỉnh kiểm tra, xử lý các trường hợp đầu cơ, găm giữ, kinh doanh trái pháp luật vàng, ngoại tệ làm rối loạn thị trường.

Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam cũng nhấn mạnh: Trong thời điểm khó khăn này, các TCTD cần thể hiện rõ thái độ chính trị của mình, nghiêm túc thực hiện các quy định của Chính phủ và NHNN, hy sinh quyền lợi trong ngắn hạn để đạt được quyền lợi trong dài hạn.

Theo Nhandan