Thứ hai,  06/02/2023

103 tỷ đồng trùng tu di tích

LSO-Từ ngân sách của Nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa, sau 3 năm (2007-2010), Lạng Sơn đã tiến hành trùng tu, tôn tạo gần 40 di tích và 2 dự án xây dựng mới với tổng kinh phí trên 103 tỷ đồng. Trong đó có 9 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 15 di tích xếp hạng cấp tỉnh.Khách tham quan di tích Chùa Tam Thanh (TP Lạng Sơn)Qua việc đầu tư trùng tu, tôn tạo, nhiều di tích đã được bảo tồn, phát huy giá trị góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ; đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời trở thành những sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh có sức hấp dẫn khách tham quan trong và ngoài tỉnh, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách, tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa...

LSO-Từ ngân sách của Nhà nước và nguồn kinh phí xã hội hóa, sau 3 năm (2007-2010), Lạng Sơn đã tiến hành trùng tu, tôn tạo gần 40 di tích và 2 dự án xây dựng mới với tổng kinh phí trên 103 tỷ đồng. Trong đó có 9 di tích xếp hạng cấp quốc gia và 15 di tích xếp hạng cấp tỉnh.
Khách tham quan di tích Chùa Tam Thanh (TP Lạng Sơn)
Qua việc đầu tư trùng tu, tôn tạo, nhiều di tích đã được bảo tồn, phát huy giá trị góp phần vào việc giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ; đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đồng thời trở thành những sản phẩm văn hóa hoàn chỉnh có sức hấp dẫn khách tham quan trong và ngoài tỉnh, mang lại nguồn thu đáng kể cho ngân sách, tạo việc làm, thu nhập cho người dân địa phương.

Bảo Vy