Chủ nhật,  05/02/2023

Dùng thực vật thủy sinh làm sạch nước Hồ Gươm

Ngày 4-3, Công ty Thoát nước Hà Nội bắt đầu tiến hành thả bè thủy sinh xuống hồ Hoàn Kiếm để cải tạo nước hồ. Loài thực vật được chọn để cải tạo nước hồ là cây thủy trúc. Trong các loài thủy sinh, thủy trúc là loại cây có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ và kim loại nặng, qua đó có thể cải tạo môi trường nước nó sinh sống. Nước hồ Hoàn Kiếm bị ô nhiễm, nhiều thông số vượt mức cho phép nhiều lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe rùa. Bởi vậy, thành phố chọn đây là một trong nhiều giải pháp để cải tạo nước hồ, làm sạch môi trường sống của rùa. Sẽ có khoảng gần 20 bè thủy trúc được thả ở nhiều địa điểm khác nhau. Hiện tại, công tác nạo vét quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn tiếp diễn, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20-3. Việc thi công các thiết bị để bắt, lưu giữ, chữa trị cho rùa cũng đang được hoàn...

Ngày 4-3, Công ty Thoát nước Hà Nội bắt đầu tiến hành thả bè thủy sinh xuống hồ Hoàn Kiếm để cải tạo nước hồ. Loài thực vật được chọn để cải tạo nước hồ là cây thủy trúc. Trong các loài thủy sinh, thủy trúc là loại cây có khả năng hấp thụ các chất hữu cơ và kim loại nặng, qua đó có thể cải tạo môi trường nước nó sinh sống. Nước hồ Hoàn Kiếm bị ô nhiễm, nhiều thông số vượt mức cho phép nhiều lần. Đây cũng là một trong những nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe rùa. Bởi vậy, thành phố chọn đây là một trong nhiều giải pháp để cải tạo nước hồ, làm sạch môi trường sống của rùa. Sẽ có khoảng gần 20 bè thủy trúc được thả ở nhiều địa điểm khác nhau. Hiện tại, công tác nạo vét quanh hồ Hoàn Kiếm vẫn tiếp diễn, dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 20-3. Việc thi công các thiết bị để bắt, lưu giữ, chữa trị cho rùa cũng đang được hoàn thiện.

Theo Nhandan