Thứ năm,  09/02/2023

Nên nhân rộng "ngày pháp luật"

Xuất phát từ mô hình của tỉnh Hà Tây (cũ), đến nay, "Ngày pháp luật" (NPL) đã được triển khai, nhân rộng có hiệu quả tại nhiều địa phương. NPL là tên gọi mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần.Mục đích tổ chức NPL để các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã và đang có hiệu lực thi hành. Đồng thời, giúp người thi hành pháp luật có những thông tin phản hồi, để thực thi các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả hơn.Lâu nay, chúng ta thường quen đánh giá sự việc theo chuẩn mực tốt - xấu, đúng - sai, mà chưa quen đánh giá có hợp pháp hay không hợp pháp. Nếu người dân am hiểu pháp luật sẽ thuận lợi trong các quan hệ xã hội cũng như ý thức được hành vi của mình, tránh vi phạm pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước am hiểu pháp luật, nhất...

Xuất phát từ mô hình của tỉnh Hà Tây (cũ), đến nay, “Ngày pháp luật” (NPL) đã được triển khai, nhân rộng có hiệu quả tại nhiều địa phương. NPL là tên gọi mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật được tổ chức định kỳ mỗi tháng một lần.
Mục đích tổ chức NPL để các tầng lớp nhân dân tham gia học tập, tìm hiểu pháp luật, trao đổi, giải đáp những thắc mắc về các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật đã và đang có hiệu lực thi hành. Đồng thời, giúp người thi hành pháp luật có những thông tin phản hồi, để thực thi các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu quả hơn.
Lâu nay, chúng ta thường quen đánh giá sự việc theo chuẩn mực tốt – xấu, đúng – sai, mà chưa quen đánh giá có hợp pháp hay không hợp pháp. Nếu người dân am hiểu pháp luật sẽ thuận lợi trong các quan hệ xã hội cũng như ý thức được hành vi của mình, tránh vi phạm pháp luật. Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước am hiểu pháp luật, nhất là các văn bản quy phạm pháp luật trong chuyên môn, sẽ đạt hiệu quả làm việc cao hơn. Hiện nay, có nhiều văn bản quy phạm pháp luật mới, nhiều văn bản quy phạm pháp luật phải sửa đổi, bổ sung càng cần phải phổ biến, giáo dục pháp luật. Thông qua sinh hoạt NPL sẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật .
Để NPL phát huy hiệu quả, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ chọn các chuyên đề pháp luật phù hợp trong các văn bản quy phạm pháp luật để phổ biến, giáo dục. Trong quá trình thực hiện, cần phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Định kỳ tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, hình thức hoạt động hiệu quả, làm dấy lên phong trào thực hiện NPL, góp phần tạo chuyển biến về nhận thức, cũng như ý thức chấp hành pháp luật. Việc làm này hạn chế đơn, thư khiếu nại, tố cáo không đáng có, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, cụm dân cư an toàn, văn hóa, văn minh.

Theo Nhandan