Thứ tư,  08/02/2023

Hội nghị-Hội thảo

Ngày 5-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng ngang tầm với các thành phố phát triển của khu vực ASEAN và châu Á.Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, giới doanh nhân... cùng nhau trao đổi, bàn bạc, đề xuất các ý tưởng sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP Đà Nẵng trong xu thế hội nhập toàn cầu. Các đại biểu dự hội thảo cùng tham gia thảo luận ba chủ đề chính gồm: Quy hoạch đô thị và không gian đô thị TP Đà Nẵng; Phát triển TP Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao; vai trò của doanh...

Ngày 5-3, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội thảo Các ý tưởng xây dựng TP Đà Nẵng ngang tầm với các thành phố phát triển của khu vực ASEAN và châu Á.
Hội thảo nhằm tạo điều kiện để các nhà hoạch định chính sách, nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp, giới doanh nhân… cùng nhau trao đổi, bàn bạc, đề xuất các ý tưởng sáng tạo đóng góp tích cực cho sự phát triển của TP Đà Nẵng trong xu thế hội nhập toàn cầu. Các đại biểu dự hội thảo cùng tham gia thảo luận ba chủ đề chính gồm: Quy hoạch đô thị và không gian đô thị TP Đà Nẵng; Phát triển TP Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao và công nghiệp công nghệ cao; vai trò của doanh nghiệp.

Theo Nhandan