Chủ nhật,  29/01/2023

Thừa Thiên – Huế xây dựng 132 mái ấm cho người nghèo nơi biên giới

Tại huyện miền núi A Lưới, Ủy ban MTTQ và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo" năm 2010.Năm qua, MTTQ và Bộ đội Biên phòng đã vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ cùng nhân dân đóng góp xây dựng 78 'Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo' và một công trình dân sinh với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tham gia ngày công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu... hơn 362 triệu đồng. Như vậy, chương trình xây dựng 'Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo' đến nay lên đến 132 nhà, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng và ba công trình dân sinh, trị giá gần 530 triệu đồng. Năm 2011, tỉnh Thừa Thiên - Huế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và ban, ngành các cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào đang...

Tại huyện miền núi A Lưới, Ủy ban MTTQ và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa tổ chức Hội nghị tổng kết đợt vận động “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo” năm 2010.

Năm qua, MTTQ và Bộ đội Biên phòng đã vận động các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ cùng nhân dân đóng góp xây dựng 78 &#39Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo&#39 và một công trình dân sinh với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng. Trong đó, Bộ đội Biên phòng tham gia ngày công xây dựng, vận chuyển nguyên vật liệu… hơn 362 triệu đồng. Như vậy, chương trình xây dựng &#39Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo&#39 đến nay lên đến 132 nhà, tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng và ba công trình dân sinh, trị giá gần 530 triệu đồng.

Năm 2011, tỉnh Thừa Thiên – Huế tiếp tục tăng cường công tác phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và ban, ngành các cấp để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào đang gặp khó khăn nơi biên giới, hải đảo; xây dựng các công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế, xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững chắc.

Theo Nhandan