Thứ hai,  06/02/2023

Hơn 84 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải KCN Nam Đông Hà

Ngày 6-3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Nam Đông Hà”, có vốn đầu tư hơn 84 tỷ đồng.Công trình được xây dựng trên diện tích 11.960 m2, với hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày-đêm, hai mô-đun thiết bị ; gồm các hạng mục chính như: song chắn rác thô, máy chắn rác tự động, hai cụm bơm nước thải, bộ điều hòa, bể lắng đứng kết hợp keo tụ, bể nén cô đặc bùn, nhà thổi khí và chứa hóa chất...Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng mới Trạm xử lý nước công suất vận hành 1.000 m3/ngày và một phần hệ thống thu gom nước thải, giai đoạn 2 xây dựng thêm hệ thống thu gom nước thải và đệm vi sinh cho bể.Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần giảm thiểu các tác động môi trường do nước thải gây ra, cải tạo tình hình ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh khu vực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho Khu công...

Ngày 6-3, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình “Hệ thống xử lý nước thải Khu công nghiệp Nam Đông Hà”, có vốn đầu tư hơn 84 tỷ đồng.

Công trình được xây dựng trên diện tích 11.960 m2, với hệ thống thu gom và xử lý nước thải công suất 2.000m3/ngày-đêm, hai mô-đun thiết bị ; gồm các hạng mục chính như: song chắn rác thô, máy chắn rác tự động, hai cụm bơm nước thải, bộ điều hòa, bể lắng đứng kết hợp keo tụ, bể nén cô đặc bùn, nhà thổi khí và chứa hóa chất…

Trong giai đoạn 1, đầu tư xây dựng mới Trạm xử lý nước công suất vận hành 1.000 m3/ngày và một phần hệ thống thu gom nước thải, giai đoạn 2 xây dựng thêm hệ thống thu gom nước thải và đệm vi sinh cho bể.

Sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, công trình sẽ góp phần giảm thiểu các tác động môi trường do nước thải gây ra, cải tạo tình hình ô nhiễm nguồn nước và vệ sinh khu vực, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho Khu công nghiệp Nam Đông Hà.

Theo Nhandan