Chủ nhật,  05/02/2023

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng đội ngũ cán bộ nữ

Theo báo cáo kết quả công tác tham mưu giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy ba cấp (cấp tỉnh/thành phố, huyện và xã) nhiệm kỳ 2010 - 2015 (được tổng hợp từ báo cáo của 63 tỉnh, thành Hội) cho thấy: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy hai cấp (huyện và xã) nhiệm kỳ này đều tăng, đặc biệt cấp cơ sở tăng nhiều (2,92% so với nhiệm kỳ trước); có 53/63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ nữ cấp ủy xã/phường từ 15% trở lên. Có 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ cấp ủy ở cả ba cấp đạt từ 15% trở lên, gồm: TP Hồ Chí Minh, Bắc Cạn, Bình Phước, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Sơn La, Tuyên Quang và Yên Bái.Trong đó, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ nữ cấp ủy ở cả ba cấp đạt hơn 20%. Có 5/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ Thường vụ ở cả ba cấp đều đạt hơn 10%, là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum, Quảng Ninh và Tuyên Quang. TP Hồ Chí Minh có tỷ lệ nữ Thường vụ ở ba cấp đạt hơn 20%.Có...

Theo báo cáo kết quả công tác tham mưu giới thiệu nhân sự nữ tham gia cấp ủy ba cấp (cấp tỉnh/thành phố, huyện và xã) nhiệm kỳ 2010 – 2015 (được tổng hợp từ báo cáo của 63 tỉnh, thành Hội) cho thấy: Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy hai cấp (huyện và xã) nhiệm kỳ này đều tăng, đặc biệt cấp cơ sở tăng nhiều (2,92% so với nhiệm kỳ trước); có 53/63 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ nữ cấp ủy xã/phường từ 15% trở lên. Có 8/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ cấp ủy ở cả ba cấp đạt từ 15% trở lên, gồm: TP Hồ Chí Minh, Bắc Cạn, Bình Phước, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Sơn La, Tuyên Quang và Yên Bái.

Trong đó, Tuyên Quang là tỉnh có tỷ lệ nữ cấp ủy ở cả ba cấp đạt hơn 20%. Có 5/63 tỉnh, thành phố có tỷ lệ nữ Thường vụ ở cả ba cấp đều đạt hơn 10%, là thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Kon Tum, Quảng Ninh và Tuyên Quang. TP Hồ Chí Minh có tỷ lệ nữ Thường vụ ở ba cấp đạt hơn 20%.

Có được kết quả trên, là sự cố gắng của đội ngũ cán bộ nữ chủ động khắc phục khó khăn về gia đình, công việc, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị để từng bước đáp ứng tiêu chuẩn chức danh. Đa số các cấp ủy Đảng quán triệt sâu sắc tinh thần Chỉ thị 37 và có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ với các cấp Hội Phụ nữ, tạo được tiếng nói chung trong đề xuất, tham mưu về công tác cán bộ nữ. Một yếu tố hết sức quan trọng, là sự tham mưu tích cực của Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam và các tỉnh, thành Hội về công tác cán bộ nữ.

Những năm gần đây, đặc biệt từ năm 2008 đến nay, được sự chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, Đảng Đoàn Hội LHPN Việt Nam đã phối hợp Ban Tổ chức Trung ương tổ chức kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết 11-NQ/T.Ư của Bộ Chính trị ở các tỉnh, thành phố và bộ, ngành ở trung ương, tổ chức các hội thảo về công tác cán bộ nữ, đồng thời có công văn gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trong cả nước về việc đề nghị rà soát, bổ sung cán bộ nữ vào quy hoạch A3 sau khi có Chỉ thị 37-CT/T.Ư. Trực tiếp làm việc với Thường trực Tỉnh ủy 19 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy còn thấp hoặc có khó khăn; chỉ đạo Đảng Đoàn Hội LHPN các tỉnh, thành phố tham mưu, giới thiệu cán bộ nữ đủ tiêu chuẩn vào quy hoạch cấp ủy Đảng các cấp và giới thiệu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2010 – 2015.

Bám sát chỉ đạo của T.Ư Hội, Ban Thường vụ Hội LHPN các tỉnh đã chỉ đạo các cấp Hội phối hợp chặt chẽ Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ cùng cấp để khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ nữ trên các lĩnh vực, trong đó chú ý cán bộ Hội; tham mưu, giới thiệu nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy; tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm về công tác cán bộ nữ. Các địa phương có đồng chí chủ tịch Hội Phụ nữ dự kiến không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 (do quá tuổi, nghỉ chế độ…) được chú ý để giới thiệu nguồn cán bộ thay thế, phấn đấu 100% số địa phương có cán bộ Hội Phụ nữ tham gia cấp ủy. Đảng Đoàn Hội LHPN các tỉnh đã trực tiếp làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy, Thị ủy về nguồn nhân sự cán bộ nữ tham gia cấp ủy huyện, thị xã, thành phố; Chỉ đạo Ban Thường vụ Hội Phụ nữ cấp huyện làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn về nguồn cán bộ hội phụ nữ và cán bộ nữ giới thiệu bầu cấp ủy, trong đó chú ý cơ sở có khó khăn về nguồn nhân sự nữ tham gia cấp ủy để đề xuất, tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy, Tỉnh ủy, Thành ủy có ý kiến chỉ đạo.

Nhiều tỉnh đã có các biện pháp tích cực, như Bắc Cạn đã có công văn gửi các chi bộ, đảng bộ trong toàn tỉnh đề nghị quan tâm tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2010 – 2015 và thực hiện tốt Chỉ thị 37-CT/T.Ư về cơ cấu nhân sự nữ đạt tỷ lệ 15% trở lên. Trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đảng Đoàn – Ban Thường vụ Hội LHPN một số tỉnh đã tổ chức buổi &#39Gặp mặt nữ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015&#39… Nhiều tỉnh hội, thành hội đã chủ động tham mưu về việc quy hoạch, luân chuyển cán bộ nữ trước đại hội để bảo đảm nguồn cán bộ nữ tham gia cấp ủy là cơ cấu. Một số tỉnh, thành phố đã tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về giới, đào tạo về chuyên môn, lý luận chính trị nâng cao năng lực quản lý, điều hành và chuẩn hóa cho đội ngũ cán bộ nữ, cán bộ hội (Hà Nội, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh…), tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm, gặp mặt về công tác cán bộ nữ…

Tuy nhiên, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cấp tỉnh nhìn chung giảm so với nhiệm kỳ trước. Còn nhiều tỉnh, thành phố (54/63 tỉnh, thành phố, chiếm 85,7%) không đạt tỷ lệ nữ cấp ủy theo chỉ đạo của Bộ Chính trị: &#39… Tỷ lệ cấp ủy viên là nữ không dưới 15% trong đó cần có nữ trong Ban Thường vụ cấp ủy&#39 và tinh thần Nghị quyết 11-NQ/T.Ư về &#39Công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước&#39. Nhiều tỉnh, huyện, tỷ lệ cán bộ nữ cấp ủy thấp; số cán bộ nữ tham gia cấp ủy giữ vị trí chủ chốt ở cả ba cấp (bí thư, phó bí thư) không đáng kể. Vẫn còn 258 xã thuộc 48 tỉnh, thành phố không có cán bộ nữ cấp ủy; nhiều xã, tỷ lệ cán bộ nữ cấp ủy thấp (phần lớn chỉ có một nữ cấp ủy/xã, phường, thị trấn).

Những hạn chế kể trên là do quan điểm và mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ nữ đến năm 2020 và các nhiệm vụ công tác cán bộ nữ mà Nghị quyết 11-NQ/T.Ư đề ra và tinh thần Chỉ thị 37-CT/T.Ư chưa được quán triệt, chưa trở thành ý thức trách nhiệm của một số cấp ủy Đảng. Hội Phụ nữ cấp huyện và cơ sở nhiều nơi chưa mạnh dạn trong tham mưu với cấp ủy Đảng về nhân sự nữ, chưa chủ động tổ chức các hoạt động thúc đẩy công tác cán bộ nữ. Tuy nhiên, trong các nguyên nhân, thì nguyên nhân quy định về độ tuổi lao động của lao động nữ ít hơn so với nam 5 năm cũng góp phần làm cho một số chị em không đủ thời gian tham gia cấp ủy trọn một nhiệm kỳ, trong khi mọi điều kiện khác vẫn bảo đảm.

Theo Nhandan