Thứ hai,  06/02/2023

TP Hồ Chí Minh quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ nữ

Những năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ ở THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh không ngừng tăng và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chất lượng cán bộ nữ được nâng cao, khẳng định vị thế phụ nữ trong vai trò người lãnh đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển về mọi mặt của thành phố.Chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ nữLà một phường làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh có tới bốn, trong số năm cán bộ chủ chốt là nữ. Những năm qua kinh tế - xã hội của phường luôn phát triển ổn định. Chúng tôi gặp chị Lê Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực phường 12 vừa lúc chị chỉ đạo cuộc họp chi bộ các khu phố của phường. Là trường hợp thuộc diện quy hoạch cán bộ dài hạn của TP Hồ Chí Minh, chị Loan là một trong những cán bộ trẻ cấp phường có trình độ cao học. Chị Loan cho biết: 'Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cũng như Quận ủy quận 5 có nhiều chủ trương, chính sách quan...

Những năm qua, tỷ lệ cán bộ nữ ở THÀNH PHỐ Hồ Chí Minh không ngừng tăng và cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Chất lượng cán bộ nữ được nâng cao, khẳng định vị thế phụ nữ trong vai trò người lãnh đạo, góp phần tích cực vào sự phát triển về mọi mặt của thành phố.

Chăm lo phát triển đội ngũ cán bộ nữ

Là một phường làm tốt công tác xây dựng đội ngũ cán bộ nữ, phường 12, quận 5, TP Hồ Chí Minh có tới bốn, trong số năm cán bộ chủ chốt là nữ. Những năm qua kinh tế – xã hội của phường luôn phát triển ổn định. Chúng tôi gặp chị Lê Thị Loan, Phó Bí thư Thường trực phường 12 vừa lúc chị chỉ đạo cuộc họp chi bộ các khu phố của phường. Là trường hợp thuộc diện quy hoạch cán bộ dài hạn của TP Hồ Chí Minh, chị Loan là một trong những cán bộ trẻ cấp phường có trình độ cao học. Chị Loan cho biết: &#39Thành ủy TP Hồ Chí Minh, cũng như Quận ủy quận 5 có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm xây dựng, phát triển cán bộ nữ. Điều đó khuyến khích chúng tôi gắn bó với công việc quản lý và phát huy năng lực công tác của mình. Khi được đi đào tạo Thạc sĩ về quản trị kinh doanh, cả Thành ủy và Quận ủy đã tạo điều kiện hỗ trợ tôi rất nhiều. Tham gia công tác tại phường có nhiều vất vả, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, chúng tôi luôn cố gắng phấn đấu vươn lên, hoàn thành nhiệm vụ&#39.

Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã có nhiều chính sách chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ nữ. Quán triệt Nghị quyết số 04 – NQ/T.Ư và Chỉ thị số 37-CT/T.Ư của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã xây dựng và ban hành chương trình hành động để thực hiện tốt công tác phụ nữ, trong đó có công tác cán bộ nữ. Từ tình hình thực tế của thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đề ra chỉ tiêu cụ thể về tỷ lệ cán bộ nữ để cấp ủy các cấp tập trung thực hiện mục tiêu này. Công tác quy hoạch, đào tạo, đề bạt cán bộ nữ được thành phố đặc biệt quan tâm, trong đó gắn công tác quy hoạch với đào tạo, sử dụng cán bộ nữ. Khi chọn cán bộ nữ đi đào tạo, bồi dưỡng, thành phố căn cứ vào yêu cầu, tác dụng của chương trình học đối với công việc cán bộ đang đảm nhiệm để xem xét, quyết định một cách linh hoạt. Thành phố có nhiều chính sách ưu đãi cán bộ nữ như: trợ cấp cán bộ nữ được đào tạo tập trung dài hạn và cán bộ nữ đi học có con nhỏ dưới năm tuổi; đào tạo trong nước kết hợp đào tạo ở nước ngoài; đào tạo dài hạn kết hợp ngắn hạn; bồi dưỡng theo chức danh và bồi dưỡng chuyên đề. Trong giai đoạn 2006-2010, có 38,49% cán bộ nữ trong tổng số 479 người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng là nữ.

Đồng chí Nguyễn Thị Lan, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP Hồ Chí Minh cho biết: &#39Yếu tố đầu tiên giúp công tác cán bộ nữ của thành phố được thực hiện tốt là sự nhận thức đúng đắn của cấp ủy các cấp, người đứng đầu đơn vị về tầm quan trọng của bình đẳng giới, công tác phụ nữ, trong đó có công tác phát triển cán bộ. Từ đây, chúng tôi tác động làm thay đổi định kiến về vai trò, vị thế của cán bộ nữ đối với chính các cán bộ nữ và xã hội. Những chính sách ưu tiên phát triển cán bộ nữ đã giúp đội ngũ cán bộ nữ yên tâm gắn bó với công việc&#39.

Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ nữ

Từ những chính sách đúng đắn, nhiều năm qua, cán bộ nữ ở TP Hồ Chí Minh tăng cả về số lượng và chất lượng. Từ năm 2006 đến nay, có gần 700 cán bộ nữ diện Thành ủy TP Hồ Chí Minh quản lý được điều động, bổ nhiệm, trong đó có 240 cán bộ nữ tham gia BCH đảng bộ Quận ủy, Huyện ủy. Trong số hơn 1.000 cán bộ trẻ thuộc diện quy hoạch dài hạn và phân công công tác ở cơ sở, có hơn 530 cán bộ là nữ. Đến nay, có hơn 46,9% số cán bộ nữ này được đề bạt vào chức danh trưởng, phó phòng cấp huyện, sở, ngành, cán bộ chủ chốt cấp phường, xã. Năm 2009 đã có 1/4 cán bộ nữ trẻ được bổ sung vào Thành ủy và 50% cán bộ nữ trẻ được bổ sung các cấp ủy cấp quận, huyện và tương đương. Trước đó, năm 2007, Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các quận, huyện bổ sung 10% cán bộ trẻ vào ban chấp hành (tiêu chuẩn là 35 tuổi, tốt nghiệp đại học chính quy, lý luận chính trị cao cấp tập trung). Tỷ lệ cán bộ nữ của TP Hồ Chí Minh không ngừng được tăng cao, thể hiện vai trò của phụ nữ trong công tác quản lý ở các cấp ủy. Nhiệm kỳ 2010-2015, số cán bộ nữ tiếp tục tăng so với nhiệm kỳ trước, và vượt quy định tỷ lệ 15% của Trung ương, trong đó tỷ lệ nữ trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đạt 18,84% (tăng 1,89%), Ban Thường vụ Thành ủy là 29,41% (tăng 22,75%); Ban Chấp hành Đảng bộ khối quận, huyện đạt 26,63%, Ban Chấp hành Đảng bộ cấp phường, xã, thị trấn đạt 15,4% (tăng 3,85%).

Cùng với việc tăng về số lượng, chất lượng của cán bộ nữ ở TP Hồ Chí Minh không ngừng được nâng cao. Đến nay, hầu hết cán bộ chủ chốt của thành phố có trình độ đại học và trên đại học. TP Hồ Chí Minh có 320 cán bộ nữ được đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ các ngành khoa học công nghệ mũi nhọn. Cán bộ nữ các cấp đều được nâng cao trình độ đại học, cao học chính trị, giảm tỷ lệ sơ cấp chuyên môn, trung cấp về chính trị. Từ đầu năm 2006 đến nay, cán bộ nữ được đào tạo cao cấp chính trị, cử nhân chính trị đạt tỷ lệ 32,39%, bồi dưỡng ngoại ngữ ở nước ngoài đạt 43,47%, đào tạo sau đại học là 46,14%.

Hầu hết cán bộ nữ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao góp phần tích cực vào những thành tựu về kinh tế – xã hội của thành phố.

Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh đang gặp một số khó khăn trong công tác cán bộ nữ như: Hầu hết các cấp ủy chưa đạt được chỉ tiêu của Thành ủy đề ra là quận ủy, huyện ủy, đảng ủy phường, xã, thị trấn phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ không thấp hơn 30%; một số sở, ngành chưa có cán bộ nữ trong ban lãnh đạo; năng lực lãnh đạo ở một bộ phận cán bộ nữ chưa ngang tầm nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH và hội nhập quốc tế.

TP Hồ Chí Minh đang quyết tâm đẩy mạnh công tác phát triển đội ngũ cán bộ nữ. Trong nghị quyết vừa được Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần 9 thông qua đã xác định, một trong những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển thành phố, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố là &#39Đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức đảng cấp trên cơ sở. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, đào tạo, quản lý, đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi&#39. Thực hiện nhiệm vụ này, cấp ủy các cấp của thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp nâng cao tỷ lệ và chất lượng cán bộ nữ, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế của thành phố theo hướng phát triển nhanh và bền vững.

Theo Nhandan