Chủ nhật,  05/02/2023

Thành phố Lạng Sơn: Tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên 7.811,14ha, có 8 đơn vị hành chính phường, xã, 104 khối, thôn. Trên địa bàn có 88 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài trên 70km và nhiều đường ngõ trong các khu dân cư. Dân số thành phố trên 10 vạn người, mật độ dân cư một số nơi khá cao, đặc biệt là khu vực trung tâm của các phường. Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT), hướng tới sự phát triển bền vững. Đoàn viên thanh niên quét dọn vệ sinh các tuyến đường của thành phốThực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, cơ quan chuyên môn đã kết hợp với UBND các phường, xã, MTTQ, các đoàn thể, khối thôn tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt các quy định về quản lý VSMT đến toàn thể nhân...

LSO-Thành phố Lạng Sơn là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh với tổng diện tích tự nhiên 7.811,14ha, có 8 đơn vị hành chính phường, xã, 104 khối, thôn. Trên địa bàn có 88 tuyến đường đô thị với tổng chiều dài trên 70km và nhiều đường ngõ trong các khu dân cư. Dân số thành phố trên 10 vạn người, mật độ dân cư một số nơi khá cao, đặc biệt là khu vực trung tâm của các phường.
Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền thành phố luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các phường, xã triển khai thực hiện công tác đảm bảo vệ sinh môi trường (VSMT), hướng tới sự phát triển bền vững.
Đoàn viên thanh niên quét dọn vệ sinh các tuyến đường của thành phố
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố, cơ quan chuyên môn đã kết hợp với UBND các phường, xã, MTTQ, các đoàn thể, khối thôn tổ chức tuyên truyền, vận động, quán triệt các quy định về quản lý VSMT đến toàn thể nhân dân nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm, chấp hành và thực hiện tốt quy định về nếp sống văn minh đô thị. Vì vậy, đến nay cơ bản ý thức của tổ chức, cá nhân trên địa bàn đã nâng lên, có chuyển biến tích cực, việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh đô thị đang từng bước đi vào đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các phường, xã ký hợp đồng với Công ty TNHH Huy Hoàng trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải trên địa bàn 5 phường và một số địa bàn trung tâm 2 xã Hoàng Đồng, Mai Pha, đạt trên 70% đường phố, đường ngõ. Khối lượng rác thu gom hàng năm trên 61.500m3. Các đường phố thường xuyên được quét dọn sạch sẽ và vận chuyển rác kịp thời, không để rác tồn đọng, đảm bảo VSMT và mỹ quan đô thị. Đã xóa bỏ nhiều điểm tập kết rác ở các đường phố, năm 2007 còn 16 điểm, đến năm 2008 đã xóa xong 15 điểm, hiện nay chỉ còn 1 điểm tập kết rác tại đường Yết Kiêu, phường Tam Thanh. Cùng với đó, thành phố đã quan tâm kè hai bên bờ sông Kỳ Cùng đoạn trung tâm thành phố; nạo và kè suối Lao Ly, suối Ngọc Tuyền đảm bảo dòng chảy. Hệ thống thoát nước đã được đầu tư, nâng cấp sửa chữa ở một số tuyến đường, khắc phục một số điểm ngập úng trên địa bàn. Công tác thu phí vệ sinh có nhiều chuyển biến tích cực, việc phân cấp thu phí VS phường, xã, khối, thôn đã phát huy hiệu quả, tăng qua các năm, đến nay đã đạt trên 80% số hộ, số kinh phí phải thu.

Những năm qua, tốc độ đô thị hóa nhanh, nhiều dự án đầu tư xây dựng hạ tầng KT-XH và dự án xây dựng các khu đô thị mới đã và đang được triển khai. KT-XH thành phố tiếp tục phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, cùng với đó thì việc ô nhiễm môi trường đang là vấn đề được cả xã hội quan tâm, là thách thức trong quá trình phát triển. Vì vậy, với mục tiêu phát triển bền vững gắn với việc bảo vệ môi trường, từng bước đưa thành phố Lạng Sơn trở thành một thành phố du lịch có môi trường trong sạch, khắc phục những yếu kém về công tác VSMT, đáp ứng được tốc độ đô thị hóa và tình hình phát triển KT-XH. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng về công tác VSMT, năm 2010, HĐND thành phố Lạng Sơn đã ra nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án “Tăng cường công tác đảm bảo VSMT, thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn thành phố giai đoạn 2010–2015” với mục tiêu: tiếp tục quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất; đẩy mạnh xã hội hóa, huy động tối đa mọi nguồn lực cho công tác VSMT; nâng cao ý thức của cộng đồng dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động đảm bảo VSMT trong nhân dân, cải thiện môi trường sống, đảm bảo sức khỏe cộng đồng, xây dựng thành phố Lạng Sơn ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Đức Anh