Thứ năm,  09/02/2023

Giúp cây lúa tăng khả năng chống chọi với biến đổi khí hậu

Trường đại học Cần Thơ phối hợp Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) triển khai Dự án 'Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sử dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền lúa' (Dự án CLUES). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế của Ô-xtrây-li-a (ACIAR) tài trợ, từ năm 2011 đến 2014 với tổng kinh phí bốn triệu đô-la Ô-xtrây-li-a. Dự án được tiến hành trên bốn vùng sinh thái đặc trưng của ĐBSCL là Cần Thơ (đất phù sa), Hậu Giang (đất phèn), An Giang (vùng lũ hay ngập sâu) và Bạc Liêu (ven biển). Ngoài mục tiêu giúp tăng khả năng chịu mặn, chịu ngập cho các giống lúa, dự án còn xây dựng các phương án quản lý tổng hợp đất, cây trồng, chất dinh dưỡng và nước, giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu....

Trường đại học Cần Thơ phối hợp Viện Nghiên cứu lúa quốc tế (IRRI) triển khai Dự án &#39Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên sử dụng đất ở đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL); sự thích ứng của các hệ thống canh tác trên nền lúa&#39 (Dự án CLUES). Dự án do Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp quốc tế của Ô-xtrây-li-a (ACIAR) tài trợ, từ năm 2011 đến 2014 với tổng kinh phí bốn triệu đô-la Ô-xtrây-li-a. Dự án được tiến hành trên bốn vùng sinh thái đặc trưng của ĐBSCL là Cần Thơ (đất phù sa), Hậu Giang (đất phèn), An Giang (vùng lũ hay ngập sâu) và Bạc Liêu (ven biển). Ngoài mục tiêu giúp tăng khả năng chịu mặn, chịu ngập cho các giống lúa, dự án còn xây dựng các phương án quản lý tổng hợp đất, cây trồng, chất dinh dưỡng và nước, giúp nông dân thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo Nhandan