Thứ ba,  31/01/2023

Bảo tàng – nơi giáo dục thế hệ trẻ

Tháng 10 năm 2003 trưng bày phần I với chủ đề “Lạng Sơn - đất nước - con người” của Bảo tàng Tổng hợp Lạng Sơn (nay là Bảo tàng Lạng Sơn) được hoàn thành. Từ đó đến nay hàng năm Bảo tàng Lạng Sơn đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan học tập, ngoài các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, khách nước ngoài, Bảo tàng Lạng Sơn phần đa là đón lực lượng khách là những người trong lứa tuổi học sinh, sinh viên đang học tập sinh sống ở địa bàn trong tỉnh, một số từ các tỉnh lân cận đến.Bảo tàng Lạng Sơn phục vụ khách đến tham quan - Ảnh: Hồng CươngMặc dù phần trưng bày Bảo tàng tỉnh chưa được hoàn thiện (phần II, III thuộc hai chủ đề còn lại: Lạng Sơn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới) chưa được hoàn chỉnh, nhưng Bảo tàng Lạng Sơn nhiều năm qua đã coi công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Bảo tàng, trong đó coi trọng công tác giáo dục...

Tháng 10 năm 2003 trưng bày phần I với chủ đề “Lạng Sơn – đất nước – con người” của Bảo tàng Tổng hợp Lạng Sơn (nay là Bảo tàng Lạng Sơn) được hoàn thành. Từ đó đến nay hàng năm Bảo tàng Lạng Sơn đã đón hàng nghìn lượt khách đến tham quan học tập, ngoài các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh, khách nước ngoài, Bảo tàng Lạng Sơn phần đa là đón lực lượng khách là những người trong lứa tuổi học sinh, sinh viên đang học tập sinh sống ở địa bàn trong tỉnh, một số từ các tỉnh lân cận đến.

tled-1.jpg” alt=””>
Bảo tàng Lạng Sơn phục vụ khách đến tham quan – Ảnh: Hồng Cương
Mặc dù phần trưng bày Bảo tàng tỉnh chưa được hoàn thiện (phần II, III thuộc hai chủ đề còn lại: Lạng Sơn trong quá trình dựng nước và giữ nước. Lạng Sơn trong thời kỳ đổi mới) chưa được hoàn chỉnh, nhưng Bảo tàng Lạng Sơn nhiều năm qua đã coi công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử dân tộc là nhiệm vụ hàng đầu trong công tác Bảo tàng, trong đó coi trọng công tác giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ trẻ là nhiệm vụ mấu chốt, vì thế hệ trẻ là thế hệ quyết định thắng lợi trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, nhất là thời đại hiện nay thế hệ trẻ xây dựng lên tất cả, đảm bảo cho đất nước vững bước tiến lên xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Nhận thức được vấn đề đó, thực hiện chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, của Đảng bộ tỉnh, được sự chỉ đạo trực tiếp của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, sự quan tâm của các cấp, các ngành trong tỉnh, Bảo tàng tỉnh đã luôn đẩy cao hình thức tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc của cả nước nói chung, nhân dân các dân tộc Lạng Sơn nói riêng cho mọi tầng lớp nhân dân trong đó đặc biệt là học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên nhi đồng, bởi lực lượng này là thế hệ trẻ nối tiếp các thế hệ cha anh. Đến thăm Bảo tàng họ sẽ được nhìn thấy các hình ảnh, hiện vật, vật chứng lịch sử của các thời kỳ và cảm nhận một cách chân thật sâu sắc mà các thế hệ trước đã đầy hy sinh gian khổ để giữ nền độc lập cho đất nước cho sự sống tự do của nhân dân. Bảo tàng Lạng Sơn đã góp phần tuyên truyền giáo dục tuyền thống yêu nước chống ngoại xâm, tinh thần chiến đấu hy sinh quên mình vì độc lập, tự do cho Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội và tinh thần quốc tế vô sản. Ngoài việc giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho thế hệ trẻ nói riêng, quần chúng nói chung. Bảo tàng tỉnh cũng đã góp phần vào việc nghiên cứu khoa học với các chuyên đề thuộc về di sản văn hóa ở Lạng Sơn, với một lượng hiện vật, tài liệu hình ảnh được bổ sung hàng năm vào kho bảo quản của Bảo tàng đã tạo điều kiện cho học sinh, thanh thiếu niên nhất là sinh viên đến học tập và nghiên cứu bổ sung vào các chuyên đề, đề tài nghiên cứu khoa học của mình được các nhà trường đánh giá cao. Bên cạnh hệ thống trưng bày tư liệu hiện vật hình ảnh cố định Bảo tàng còn có những chuyên đề triển lãm cố định, lưu động trên một số địa bàn trong tỉnh. Đặc biệt có những chuyên đề đã cuốn hút được đông đảo thế hệ trẻ đến tham quan học tập như “Âm vang Điện Biên”, “Đại thắng mùa xuân năm 1975”, “Bác Hồ với tuổi trẻ cả nước”, “80 năm Đảng Cộng sản Việt Nam”… hòa với các hình ảnh, tài liệu trưng bày trong triển lãm Bảo tàng Lạng Sơn còn tổ chức nói chuyện về truyền thống lịch sử về văn hóa Lạng Sơn qua các thời kỳ lịch sử nhằm góp phần nâng cao kiến thức trình độ, đặc biệt về tư tưởng cho thanh thiếu niên, chính vì đó đã có những sinh viên có thái độ tự hào người Việt Nam thấy được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với quê hương Lạng Sơn với đất nước làm sao để xứng đáng với những gì mình được hưởng do sự hy sinh cống hiến của các thế hệ đi trước.
Bảo tàng huyện Bắc Sơn – một điểm đến trong hành trình về nguồn – Ảnh: Việt Thịnh

Hiện nay Bảo tàng Lạng Sơn đang tiếp tục phát huy những hiệu quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời đề ra những giải pháp, hình thức mới hiệu quả nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cho quảng đại quần chúng và thế hệ trẻ, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đề ra; góp phần xây dựng quê hương Lạng Sơn ngày càng đổi mới.

Lý Hải An