Chủ nhật,  05/02/2023

Hơn hai triệu USD cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án "Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe" với tổng kinh phí 2 triệu 50.000 USD, do Tổ chức Atlantic Philanthropies (Mỹ) tài trợ 2.000.000 USD và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng đóng góp 50.000 USD.Dự án được triển khai nhằm góp phần giảm bệnh tật, tử vong ở phụ nữ và trẻ em trong các nhóm dân cư thiệt thòi sống ở vùng núi các huyện: Mường Chà, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Iasup, Krông Bông (tỉnh Đác Lắc); Lục Yên, Văn Yên (tỉnh Yên Bái). Ngoài ra, dự án còn đào tạo về truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực chăm sóc bà mẹ và bảo vệ trẻ em cho khoảng 1.400 cán bộ truyền thông và nhân viên y tế cộng đồng; tập huấn về hành vi làm mẹ an toàn và kỹ năng chăm sóc trẻ em cho khoảng 160 nghìn phụ nữ. Hỗ trợ 36 nhóm cộng đồng với khoảng 1.800 thành viên được tiếp cận với thông tin làm mẹ an...

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt dự án “Cải thiện sức khỏe bà mẹ và trẻ em dân tộc thiểu số thông qua hành vi có lợi cho sức khỏe” với tổng kinh phí 2 triệu 50.000 USD, do Tổ chức Atlantic Philanthropies (Mỹ) tài trợ 2.000.000 USD và Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng đóng góp 50.000 USD.

Dự án được triển khai nhằm góp phần giảm bệnh tật, tử vong ở phụ nữ và trẻ em trong các nhóm dân cư thiệt thòi sống ở vùng núi các huyện: Mường Chà, Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), Iasup, Krông Bông (tỉnh Đác Lắc); Lục Yên, Văn Yên (tỉnh Yên Bái). Ngoài ra, dự án còn đào tạo về truyền thông thay đổi hành vi trong lĩnh vực chăm sóc bà mẹ và bảo vệ trẻ em cho khoảng 1.400 cán bộ truyền thông và nhân viên y tế cộng đồng; tập huấn về hành vi làm mẹ an toàn và kỹ năng chăm sóc trẻ em cho khoảng 160 nghìn phụ nữ. Hỗ trợ 36 nhóm cộng đồng với khoảng 1.800 thành viên được tiếp cận với thông tin làm mẹ an toàn và chăm sóc trẻ em; một nghìn cán bộ được tập huấn về chăm sóc bà mẹ và trẻ em.
Theo Nhandan