Thứ hai,  06/02/2023

Bắc Cạn tiết kiệm chi thường xuyên hơn 19 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ, tỉnh Bắc Cạn đã rà soát, ban hành phương án tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên.Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiết kiệm 8 tỷ 493 triệu đồng, các huyện, thị xã tiết kiệm 10 tỷ 689 triệu đồng. Để bảo đảm tiết kiệm theo phương án đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tạm dừng mua xe ô-tô, điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị văn phòng; giảm số lượng, quy mô và kinh phí chi cho hội họp, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận các danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập. Tiết kiệm xăng dầu, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, không chi cho các khoản, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách, nội dung không thiết...

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24-2-2011 của Chính phủ, tỉnh Bắc Cạn đã rà soát, ban hành phương án tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh tiết kiệm 8 tỷ 493 triệu đồng, các huyện, thị xã tiết kiệm 10 tỷ 689 triệu đồng. Để bảo đảm tiết kiệm theo phương án đã được phê duyệt, UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tạm dừng mua xe ô-tô, điều hòa nhiệt độ, trang thiết bị văn phòng; giảm số lượng, quy mô và kinh phí chi cho hội họp, lễ hội, tổng kết, sơ kết, đón nhận các danh hiệu thi đua, kỷ niệm ngày thành lập. Tiết kiệm xăng dầu, điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm, không chi cho các khoản, các nhiệm vụ chưa thật sự cấp bách, nội dung không thiết thực.

Theo Nhandan