Thứ ba,  31/01/2023

Hội nông dân Đình Lập với phong trào xây dựng đời sống văn hóa

LSO- Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của huyện Đình Lập quan tâm chỉ đạo và được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào này các cấp hội trong huyện đã gắn nội dung xây dựng gia đình nông dân văn hóa với các phong trào thi đua của hội; trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.Nhận thức rằng, đời sống kinh tế phát triển là tiêu chí hàng đầu để trở thành gia đình văn hóa; xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa và cũng là cái đích hướng tới của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội Nông dân Đình Lập đã thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương tới đông đảo hội viên. Đồng thời tích...

LSO- Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể của huyện Đình Lập quan tâm chỉ đạo và được các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực. Đặc biệt, hưởng ứng phong trào này các cấp hội trong huyện đã gắn nội dung xây dựng gia đình nông dân văn hóa với các phong trào thi đua của hội; trong đó nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng.
Nhận thức rằng, đời sống kinh tế phát triển là tiêu chí hàng đầu để trở thành gia đình văn hóa; xây dựng làng, bản, khối phố văn hóa và cũng là cái đích hướng tới của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Hội Nông dân Đình Lập đã thường xuyên tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước và các chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương tới đông đảo hội viên. Đồng thời tích cực củng cố, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, xứng đáng với vai trò trung tâm nòng cốt trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội.


Hướng dẫn thực hiện quy ước rừng bảo tồn thuốc nam ở xã Bắc Lãng (Đình Lập)Để tạo điều kiện cho nông dân phát triển sản xuất, năm qua các cấp hội đã tham gia hỗ trợ cho trên 2.400 lượt hộ vay vốn lãi suất ưu đãi của ngân hàng chính sách xã hội và ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn, với tổng dư nợ đến nay là trên 34 tỷ đồng; tổ chức cho gần 7 nghìn lượt hội viên được phổ biến kiến thức KHKT về trồng trọt, chăn nuôi…Nhờ đó, nông dân trong huyện đã đẩy mạnh phát triển kinh tế, khơi dậy tiềm năng thế mạnh về đất đai để trồng rừng, phát triển chăn nuôi, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đầu tư thâm canh tăng vụ đem lại hiệu quả kinh tế cao trên một đơn vị diện tích. Những mô hình cho thu nhập cao của nông dân ngày càng được nhân rộng; năm 2010, toàn huyện có 109 gia đình được bình chọn là hộ SXKD giỏi các cấp, đạt 121% chỉ tiêu đề ra. Nhiều tấm gương SXKD giỏi có thu nhập hàng trăm triệu đồng như hộ chị Nguyễn Thị Tuyên, ở khu 2, thị trấn Nông trường Thái Bình; nhờ biết ứng dụng KHKT vào thực tế đã đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực, thu nhập hàng năm đạt trên 180 triệu đồng từ phát triển kinh tế đồi rừng. Hộ anh Hoàng Văn Phong, thôn Kéo Khế, xã Đình Lập, đã dựa vào thế mạnh đồi rừng của địa phương để tổ chức sản xuất, gieo ươm con giống phát triển lâm nghiệp, đem lại thu nhập từ 70 – 80 triệu đồng mỗi năm… Có thể thấy những hộ SXKD giỏi không chỉ là tấm gương vượt khó vươn lên xoá nghèo, làm giàu cho gia đình mà còn là lực lượng nòng cốt giúp đỡ về vốn, giống, kỹ thuật và tạo việc làm có thu nhập ổn định giúp các hộ nghèo vươn lên… Cùng với đó, những năm qua các cấp hội đã tranh thủ được sự giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp xóa nhà tranh tre dột nát cho hộ nghèo; tích cực vận động hội viên nông dân cùng với nhà nước xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở như: điện, đường, trường, trạm, nhà văn hóa, sân thể thao, góp phần làm cho diện mạo nông thôn ngày càng đổi mới. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, hằng năm các xã, thị trấn đã huy động hàng chục nghìn người ra quân đầu xuân tu sửa các công trình giao thông thủy lợi, khơi thông mương máng phục vụ sản xuất. Đặc biệt trong năm 2010, nhân dân thôn Khe Pùng xã Đình Lập đã tự đóng góp tiền mua xi măng làm cầu qua suối.

Đi đôi với phát triển kinh tế, Hội đã tổ chức cho 12/12 cơ sở xã, thị trấn đăng ký xây dựng gia đình nông dân văn hóa. Vận động hội viên duy trì các hoạt động thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa theo mô hình: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Hội đã duy trì tốt các câu lạc bộ với tên gọi khác nhau như: CLB “Gia đình nông dân văn hóa”, CLB “Nông dân với công tác DS-KHHGĐ”… Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia đấu tranh, xóa bỏ tập tục lạc hậu, giữ gìn thuần phong mỹ tục, bản sắc văn hóa dân tộc. Hiện nay 100% thôn bản, khu dân cư đều xây dựng được quy ước, hương ước; năm 2010 đã có 2.600 hộ được công nhận gia đình nông dân văn hóa đạt 90,38% kế hoạch năm. Thông qua các phong trào thi đua của Hội, các giá trị văn hóa truyền thống được khôi phục, bảo tồn và phát huy đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân trên địa bàn.

Thúy Đội