Chủ nhật,  05/02/2023

Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn: Thực hiện hiệu quả 7 chương trình hành động

LSO- Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lạng Sơn hiện có 25 cơ sở hội và 127 chi hội với 3.223 hội viên. Năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Hội CCB tỉnh, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của các thế hệ CCB, các cấp hội đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 7 chương trình hành động của UB MTTQ. Trong năm 2010, hội đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước (65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày giải phóng miền Nam...) cho hơn 5.000 lượt hội viên. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% đảng viên, hội viên đã được học tập theo từng chuyên đề gắn với tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Đi đôi với công tác tuyên truyền, hội còn vận động 1.686 lượt hội viên ký cam kết thực hiện Chỉ thị 406/CT-TTg của...

LSO- Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Lạng Sơn hiện có 25 cơ sở hội và 127 chi hội với 3.223 hội viên. Năm qua, được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực Thành ủy và Hội CCB tỉnh, sự giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương với sự đoàn kết, tinh thần trách nhiệm của các thế hệ CCB, các cấp hội đã phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó có 7 chương trình hành động của UB MTTQ. Trong năm 2010, hội đã chỉ đạo các cơ sở hội phối hợp tuyên truyền nhân các ngày lễ lớn của đất nước (65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày giải phóng miền Nam…) cho hơn 5.000 lượt hội viên. Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% đảng viên, hội viên đã được học tập theo từng chuyên đề gắn với tuyên truyền đại hội Đảng các cấp. Đi đôi với công tác tuyên truyền, hội còn vận động 1.686 lượt hội viên ký cam kết thực hiện Chỉ thị 406/CT-TTg của Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán, tàng trữ vận chuyển và đốt pháo nổ và Quyết định số 95/2009/QĐ-TTg về cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, đốt và thả đèn trời. Gắn với sinh hoạt chi hội, hội đã phối hợp tuyên truyền về tội phạm, tệ nạn xã hội, Luật Giao thông đường bộ… cho 2.481 hội viên, in ấn 221 bộ tài liệu về Nghị định 34 cho cán bộ hội cơ sở hội để làm tài liệu tuyên truyền. Đối với nghĩa vụ nộp thuế và các khoản đóng góp, các cấp hội đã chủ động phối hợp tuyên truyền, vận động hộ gia đình CCB và nhân dân thực hiện đầy đủ theo quy định. Kết quả, trong ngày thu thuế tập trung, đã có 99% hộ gia đình CCB nộp xong thuế, phí năm 2010; đóng góp được trên 124 triệu đồng ủng hộ các khoản thu của địa phương. Thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Bộ Tài nguyên-Môi trường và Hội CCB Việt Nam, hội đã tuyên truyền về quản lý, sử dụng đất đai đến các gia đình. Năm qua, hội viên đã đóng góp 9,7 triệu đồng làm đường giao thông nông thôn, trên 900 ngày công làm đường bê tông ngõ xóm, nạo vét kênh mương. Qua những hoạt động thiết thực đó, hiểu biết về Luật đất đai cũng như ý thức bảo vệ môi trường của hội viên CCB từng bước được nâng cao. Hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, có 92,65% gia đình CCB đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa và nhiều hội viên được chọn tham gia hội nghị điển hình tiên tiến 5 năm (2005-2010) ở các cấp.

CCB tích cực tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ
Tiếp tục phát huy bản chất truyền thống “bộ đội Cụ Hồ”, hội viên CCB đã tích cực thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi, học tập và công tác tốt, nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong năm, các hội viên đã đóng góp 6,3 triệu đồng làm nhà văn hóa khối, thôn, tạo không gian sinh hoạt văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của CCB và quần chúng nhân dân. Cùng với đó, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh cũng được các cấp hội quan tâm. Ban chấp hành hội các cấp đã duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm túc, với những phương thức hoạt động mới, hiệu quả hơn. Cán bộ hội viên CCB còn tích cực phối hợp với các đoàn thể, chủ động trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở địa phương, đơn vị; đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền trong phát triển quy hoạch đô thị, chính sách cán bộ; tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và luật giao thông cho trên 2000 học sinh và ký kết thực hiện các quy định về đảm bảo an toàn dịp tết Nguyên đán tại 103 chi hội khối, thôn. Với những đóng góp đó, tại hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/NQ-CP của Chính phủ và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 1998-2010, tập thể Hội CCB thành phố cùng 4 hội viên đã được Giám đốc Công an tỉnh, UBND thành phố tặng giấy khen.
Ông Nguyễn Nhật Chiến, Chủ tịch Hội CCB thành phố cho biết, kết quả trên ghi nhận sự nỗ lực của cán bộ, hội viên CCB. Những người lính “bộ đội Cụ Hồ” luôn cố gắng khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia đóng góp có hiệu quả vào các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng củng cố hệ thống chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng, luôn luôn xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và niềm tin yêu của nhân dân.

Ngọc Hiếu