Chủ nhật,  05/02/2023

Ngày hội việc làm – đào tạo nghề cho các xã vùng dự án Formosa và Khu kinh tế Vũng Áng

Ngày 13-3, tại xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh phối hợp huyện Kỳ Anh, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tổ chức ngày hội việc làm - đào tạo nghề cho các xã vùng dự án Formosa và KKT Vũng Áng.Tham gia ngày hội, có 37 đơn vị, trong đó, 18 đơn vị trong khối doanh nghiệp; 11 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề; tám đơn vị xuất khẩu lao động, với nhu cầu tuyển dụng hơn 2.500 lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc KKT Vũng Áng và hơn 1.800 lao động làm việc ở nước ngoài. Tham gia ngày hội, các đơn vị tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người lao động và các cấp chính quyền cơ sở nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Người dân nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để đăng ký phỏng vấn, tìm kiếm việc làm, đồng thời biết được quy mô, năng lực đào tạo của các...

Ngày 13-3, tại xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Tĩnh phối hợp huyện Kỳ Anh, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT) Vũng Áng tổ chức ngày hội việc làm – đào tạo nghề cho các xã vùng dự án Formosa và KKT Vũng Áng.

Tham gia ngày hội, có 37 đơn vị, trong đó, 18 đơn vị trong khối doanh nghiệp; 11 trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp nghề; tám đơn vị xuất khẩu lao động, với nhu cầu tuyển dụng hơn 2.500 lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc KKT Vũng Áng và hơn 1.800 lao động làm việc ở nước ngoài. Tham gia ngày hội, các đơn vị tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người lao động và các cấp chính quyền cơ sở nắm bắt đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động. Người dân nắm bắt được nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp để đăng ký phỏng vấn, tìm kiếm việc làm, đồng thời biết được quy mô, năng lực đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp nghề.
Tại buổi lễ có hàng nghìn người dân và thanh niên, học sinh, sinh viên trong các xã vùng dự án Formosa, các địa phương lân cận đã đến tìm hiểu, tìm việc.
Theo Nhandan