Thứ năm,  09/02/2023

Tiếp tục thực hiện công tác cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam tại Cam-pu-chia

Ngày 12-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia tổ chức tổng kết công tác mười năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Cam-pu-chia.Sau hơn mười năm triển khai, từ giai đoạn I mùa khô 2001-2002 đến giai đoạn X mùa khô 2010-2011, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ghi nhận những kết quả đầy ý nghĩa mà bốn Đội quy tập thuộc quân khu thực hiện, với việc quy tập được 5.184 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đây là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, thực hiện đạo lý truyền thống 'Đền ơn đáp nghĩa' của dân tộc Việt Nam, đồng thời là trách nhiệm và tình cảm đối với các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của nhân dân hai nước.Trong hơn mười năm qua, bất chấp những...

Ngày 12-3, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, Quân đội Nhân dân Việt Nam phối hợp Bộ Quốc phòng Cam-pu-chia tổ chức tổng kết công tác mười năm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước Cam-pu-chia.

Sau hơn mười năm triển khai, từ giai đoạn I mùa khô 2001-2002 đến giai đoạn X mùa khô 2010-2011, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã ghi nhận những kết quả đầy ý nghĩa mà bốn Đội quy tập thuộc quân khu thực hiện, với việc quy tập được 5.184 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Đây là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với những người đã hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả, thực hiện đạo lý truyền thống &#39Đền ơn đáp nghĩa&#39 của dân tộc Việt Nam, đồng thời là trách nhiệm và tình cảm đối với các đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của nhân dân hai nước.
Trong hơn mười năm qua, bất chấp những khó khăn về thời tiết, khí hậu khắc nghiệt tại Cam-pu-chia, cán bộ, chiến sĩ bốn Đội quy tập đã khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ. Dù được giao đảm trách địa bàn khá rộng (mười tỉnh thuộc Vương quốc Cam-pu-chia), nhưng các đội đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, nhờ chủ động hợp tác và phối hợp với Ban chuyên trách của các quân khu và tỉnh, thành phố bạn, theo tinh thần Hiệp định của Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Cam-pu-chia ký ngày 28-8-2000.
Theo tài liệu của Quân khu 9 và số liệu do Cục Chính sách – Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam cung cấp, số lượng hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh còn sót lại trên địa bàn các tỉnh ở Cam-pu-chia do quân khu đảm trách là khoảng 8.500 người. Trong năm 2011, Quân khu 9 sẽ tiếp tục tổ chức tìm kiếm, quy tập mộ đã có thông tin, cũng như tìm kiếm thêm thông tin về mộ chí, đặc biệt là tại các tỉnh Cần-đan, Công-pông Chơ-năng và Công-pông Chàm. Dự kiến từ năm 2012 đến 2015, các Đội quy tập trên sẽ tiếp tục tìm kiếm và thực hiện quy tập mộ liệt sĩ trên 100% địa bàn đảm nhiệm.
Các đội quy tập thuộc quân khu cũng kiến nghị ủy ban chuyên trách Chính phủ hai nước cần tiếp tục phối hợp tuyên truyền sâu rộng ở mỗi nước, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng về việc vận động các cấp chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân hai nước cung cấp thông tin mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Cam-pu-chia.
Theo Nhandan