Thứ ba,  28/03/2023

Thanh tra huyện Cao Lộc: Tăng cường giải quyết đơn thư

LSO- Mặc dù tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, gửi nhiều ngành vẫn còn, nhưng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cao Lộc trong năm qua không có diễn biến phức tạp. Đó là nhờ sự quan tâm của Thanh tra huyện về công tác tuyên truyền, quản lý đơn thư và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2011, Thanh tra huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong thực hiện công tác thanh tra, tiếp nhận và xử lý đơn thư trên địa bàn. Cao Lộc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân. Ảnh: Tư liệuTrong vài năm gần đây, Cao Lộc là huyện có nhiều dự án đầu tư liên quan đến công tác quản lý đất đai. Chính vì vậy, các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phát sinh chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Trong năm 2010, Thanh tra huyện đã tiếp nhận và quản lý 261 đơn, trong đó có 180 đơn thuộc thẩm quyền giải...

LSO- Mặc dù tình trạng đơn thư gửi vượt cấp, gửi nhiều ngành vẫn còn, nhưng khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện Cao Lộc trong năm qua không có diễn biến phức tạp. Đó là nhờ sự quan tâm của Thanh tra huyện về công tác tuyên truyền, quản lý đơn thư và giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy những kết quả đó, ngay từ đầu năm 2011, Thanh tra huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể trong thực hiện công tác thanh tra, tiếp nhận và xử lý đơn thư trên địa bàn.
Cao Lộc đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật cho nhân dân. Ảnh: Tư liệu


Trong vài năm gần đây, Cao Lộc là huyện có nhiều dự án đầu tư liên quan đến công tác quản lý đất đai. Chính vì vậy, các vụ việc khiếu nại, khiếu kiện phát sinh chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai và bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư. Trong năm 2010, Thanh tra huyện đã tiếp nhận và quản lý 261 đơn, trong đó có 180 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết. Riêng tranh chấp đất đai, những kiến nghị liên quan đến đất đai, lĩnh vực giải phóng mặt bằng và chính sách tái định cư là 125 đơn. Để thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra huyện đã tham mưu cho UBND huyện thành lập tổ công tác giải quyết đơn thư nhằm mục đích kiểm tra, rà soát và đôn đốc các đơn vị liên quan giải quyết đơn thư tồn đọng trên địa bàn. Qua đó, tiến hành kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các ban, ngành, các xã, thị trấn. Đồng thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn giải quyết các vụ việc theo quy định. Chất lượng công tác giải quyết đơn thư từng bước được nâng cao, các vụ việc được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật đã góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Song, bên cạnh đó còn những tồn tại, khó khăn như: nhiều vụ việc giải quyết còn chậm, còn tình trạng đơn thư kéo dài, vượt cấp… Năm 2011, huyện tiếp tục có những dự án xây dựng trên địa bàn, tình hình tranh chấp đất đai, khiếu nại, khiếu kiện về đất đai… sẽ còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2011, Thanh tra huyện đã tranh thủ sự quan tâm của UBND huyện, chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phân công cán bộ phụ trách theo lĩnh vực, địa bàn ngay từ đầu năm. Trong 8 cuộc thanh tra về các lĩnh vực kinh tế, xã hội, xây dựng cơ bản, tài chính, quản lý đất đai và phòng chống tham nhũng theo kế hoạch của năm, đến nay ngành đã thực hiện được 1 cuộc thanh tra về xây dựng cơ bản. Trong kỳ, đơn vị còn quản lý 37 đơn, trong đó kỳ trước chuyển sang 30 đơn, đến nay, tỷ lệ giải quyết đơn thư đề nghị đạt 64%, đơn khiếu nại đạt 100%. Hiện tại, thanh tra huyện đang nỗ lực thực hiện công tác tham mưu nhằm xử lý xong các đơn thư còn tồn trong quý I/2011 và giải quyết kịp thời các đơn thư phát sinh mới trên địa bàn. Cùng với đó, Thanh tra huyện tiến hành kiểm tra trách nhiệm giải quyết đơn thư của các thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, nhằm hướng dẫn xử lý đơn thư, khắc phục những yếu kém và tháo gỡ những khó khăn tại các đơn vị ngành và tại cơ sở.

Để không ngừng nâng cao chất lượng xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, Thanh tra huyện Cao Lộc tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt công tác quản lý, xử lý đơn thư trên địa bàn, tăng cường công tác phối hợp, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức trực tiếp thi hành nhiệm vụ giải quyết đơn thư, nâng cao hiểu biết chính sách pháp luật trong dân. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ban, ngành, các xã, thị trấn trong công tác giải quyết đơn thư. Mặt khác, chủ động rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Lâm Như