Thứ ba,  31/01/2023

Công bố Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 14-3, tại Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.Quy hoạch vùng ĐBSCL nhằm phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của vùng theo mô hình đa cực tập trung, kết hợp các hành lang kinh tế đô thị, với TP Cần Thơ là đô thị hạt nhân và trung tâm của vùng. Phát triển cấu trúc không gian toàn vùng với hành lang kinh tế sông Tiền, sông Hậu, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cụm các đô thị trung tâm và các đô thị nhỏ được phân bố đều dựa trên các vùng nông nghiệp, công nghiệp và du lịch phù hợp với đặc trưng của vùng. Theo quy hoạch đến 2050, ĐBSCL sẽ là vùng nông sản lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu; là vùng kinh tế phát triển năng động, bền vững, có môi trường đầu tư thuận lợi; là trung tâm văn hóa, lịch sử và du lịch, dịch vụ ẩm thực lớn với các vùng nông, lâm và sinh...

Ngày 14-3, tại Cần Thơ, Bộ Xây dựng tổ chức công bố Quy hoạch xây dựng vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050 theo Quyết định 1581/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Quy hoạch vùng ĐBSCL nhằm phát huy vai trò, vị thế và tiềm năng của vùng theo mô hình đa cực tập trung, kết hợp các hành lang kinh tế đô thị, với TP Cần Thơ là đô thị hạt nhân và trung tâm của vùng. Phát triển cấu trúc không gian toàn vùng với hành lang kinh tế sông Tiền, sông Hậu, quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh, cụm các đô thị trung tâm và các đô thị nhỏ được phân bố đều dựa trên các vùng nông nghiệp, công nghiệp và du lịch phù hợp với đặc trưng của vùng. Theo quy hoạch đến 2050, ĐBSCL sẽ là vùng nông sản lớn trong mạng lưới sản xuất toàn cầu; là vùng kinh tế phát triển năng động, bền vững, có môi trường đầu tư thuận lợi; là trung tâm văn hóa, lịch sử và du lịch, dịch vụ ẩm thực lớn với các vùng nông, lâm và sinh thái đặc thù…
Theo Nhandan