Thứ năm,  09/02/2023

Tỷ lệ người đái tháo đường tăng

Theo báo cáo của Ban Điều hành dự án mục tiêu Quốc gia phòng, chống đái tháo đường, tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) chiếm khoảng 4% số dân; nhưng điều đáng lo ngại là tỷ lệ người tiền ĐTĐ chiếm gần 10% dân số.Những người này nếu không được phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời thì trong thời gian ngắn sẽ tiến triển thành ĐTĐ. Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã đề nghị Dự án mục tiêu quốc gia phòng, chống ĐTĐ, sớm xây dựng hoàn chỉnh bản đồ dịch tễ học về tỷ lệ ĐTĐ và bệnh rối loạn chuyển hóa của Việt Nam để lập kế hoạch và đề ra các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh công tác sàng lọc phát hiện sớm người mắc bệnh trong cộng đồng để quản lý, theo dõi và điều trị, phấn đấu đến năm 2013 có khoảng 30% số xã tiến hành sàng lọc và quản lý số người tiền ĐTĐ. Tăng cường công tác truyền thông đến được với người dân để nâng cao sự hiểu biết,...

Theo báo cáo của Ban Điều hành dự án mục tiêu Quốc gia phòng, chống đái tháo đường, tại Việt Nam hiện nay tỷ lệ mắc bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) chiếm khoảng 4% số dân; nhưng điều đáng lo ngại là tỷ lệ người tiền ĐTĐ chiếm gần 10% dân số.
Những người này nếu không được phát hiện sớm và có biện pháp can thiệp kịp thời thì trong thời gian ngắn sẽ tiến triển thành ĐTĐ. Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã đề nghị Dự án mục tiêu quốc gia phòng, chống ĐTĐ, sớm xây dựng hoàn chỉnh bản đồ dịch tễ học về tỷ lệ ĐTĐ và bệnh rối loạn chuyển hóa của Việt Nam để lập kế hoạch và đề ra các giải pháp nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Đẩy mạnh công tác sàng lọc phát hiện sớm người mắc bệnh trong cộng đồng để quản lý, theo dõi và điều trị, phấn đấu đến năm 2013 có khoảng 30% số xã tiến hành sàng lọc và quản lý số người tiền ĐTĐ. Tăng cường công tác truyền thông đến được với người dân để nâng cao sự hiểu biết, ý thức, thái độ và thực hành trong việc phòng, chống ĐTĐ, đặc biệt nhóm tiền ĐTĐ, những người nguy cơ cao cần phải thay đổi chế độ dinh dưỡng và lối sống. Đồng thời đào tạo và đào tạo lại nguồn cán bộ tham gia dự án, nâng cao năng lực thực hiện dự án của các cán bộ dự án tuyến tỉnh, đến năm 2015 phải đạt 100% số cán bộ tuyến tỉnh có khả năng tự thực hiện dự án…
Theo Nhandan