Thứ năm,  23/03/2023

Thừa Thiên – Huế tạo việc làm mới cho lao động trở về từ Li-bi

Ngày 15-3, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị tuyển lao động trong và ngoài tỉnh tổ chức gặp mặt người lao động làm việc từ Li-bi về nước.Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 36 lao động làm việc ở Li-bi đã về nước an toàn. Theo lãnh đạo các ngành liên quan, trước mắt người lao động có thể đăng ký với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố về nguyện vọng của mình để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiến hành tổng hợp, phân loại đối tượng lao động để có phương án hỗ trợ việc làm. Nhiều công ty trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng đặt vấn đề tuyển lao động trở về từ Li-bi với mức lương 3 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông và 4 triệu đồng/tháng cho lao động có tay nghề. Một số công ty xuất khẩu lao động cũng đã giới thiệu nhiều thị trường lao động ổn định, phù hợp người lao động và có thể tạo điều kiện ưu tiên xuất cảnh sớm nếu...

Ngày 15-3, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên – Huế cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các đơn vị tuyển lao động trong và ngoài tỉnh tổ chức gặp mặt người lao động làm việc từ Li-bi về nước.

Tỉnh Thừa Thiên – Huế có 36 lao động làm việc ở Li-bi đã về nước an toàn. Theo lãnh đạo các ngành liên quan, trước mắt người lao động có thể đăng ký với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố về nguyện vọng của mình để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiến hành tổng hợp, phân loại đối tượng lao động để có phương án hỗ trợ việc làm. Nhiều công ty trong tỉnh và ngoài tỉnh cũng đặt vấn đề tuyển lao động trở về từ Li-bi với mức lương 3 triệu đồng/tháng cho lao động phổ thông và 4 triệu đồng/tháng cho lao động có tay nghề. Một số công ty xuất khẩu lao động cũng đã giới thiệu nhiều thị trường lao động ổn định, phù hợp người lao động và có thể tạo điều kiện ưu tiên xuất cảnh sớm nếu người lao động có nguyện vọng.

Ngân hàng chính sách tỉnh Thừa Thiên – Huế sẽ giãn nợ tiền vay cho lao động gặp khó khăn. Lao động ở những vùng đặc biệt khó khăn sẽ được vay vốn từ chương trình tạo việc làm để có điều kiện cải thiện đời sống.

Theo Nhandan