Chủ nhật,  29/01/2023

Quảng Ngãi khởi công xây dựng công trình khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ

Tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, chiều 15-3, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng dự án công trình khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại với tổng nguồn vốn 689 triệu yên (tương đương 8,4 triệu USD)Quảng Ngãi-tỉnh duyên hải miền Trung có dân số trên 1,3 triệu dân, phần lớn sông bằng nghề nông. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh đã xây dựng 574 công trình thủy lợi, trong đó có 112 hồ chứa nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều hồ chứa nước đã xây dựng không đồng bộ và thi công bằng thủ công vào những năm 1980 nên hiện nay có khoảng 60 hồ chứa nước quy mô nhỏ đã bị xuống cấp nặng.Được sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản, sau nhiều năm tiến hành chuẩn bị, xúc tiến kêu gọi đầu tư và công tác khảo sát thiết kế chi tiết của Liên hiệp Tư vấn SANYU thực hiện năm...

Tại xã Đức Phú, huyện Mộ Đức, chiều 15-3, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi tổ chức khởi công xây dựng dự án công trình khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại tỉnh Quảng Ngãi. Đây là dự án do Chính phủ Nhật Bản tài trợ không hoàn lại với tổng nguồn vốn 689 triệu yên (tương đương 8,4 triệu USD)

Quảng Ngãi-tỉnh duyên hải miền Trung có dân số trên 1,3 triệu dân, phần lớn sông bằng nghề nông. Đến cuối năm 2010, toàn tỉnh đã xây dựng 574 công trình thủy lợi, trong đó có 112 hồ chứa nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, nhiều hồ chứa nước đã xây dựng không đồng bộ và thi công bằng thủ công vào những năm 1980 nên hiện nay có khoảng 60 hồ chứa nước quy mô nhỏ đã bị xuống cấp nặng.

Được sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản, sau nhiều năm tiến hành chuẩn bị, xúc tiến kêu gọi đầu tư và công tác khảo sát thiết kế chi tiết của Liên hiệp Tư vấn SANYU thực hiện năm 2009-2010 và đại diện Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản đã ký công hàm trao đổi, thỏa thuận viện trợ đầu tư xâu dựng Dự án khôi phục các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại Quảng Ngãi.

Dự án khởi công xây dựng sửa chữa, nâng cấp 7 hồ chứa nước quy mô nhỏ bao gồm: hồ chứa nước Trì Bình và hồ chứa nước An Thọ (huyện Bình Sơn), hồ chứa nước Mạch Điểu, hồ chứa nước Hóc Mít(huyện Mộ Đức), hồ chứa nước An Thọ, hồ chứa nước Hóc Nghì và hồ chứa nước Huân Phong (huyện Đức Phổ) với tổng mức đầu tư trên 818,7 triệu Yên Nhật (trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản 698 triệu Yên Nhật (tương đương 8,4 triệu USD).

Sau khi Dự án công trình các hồ chứa nước quy mô nhỏ tại Quảng Ngãi được sửa chữa, nâng cấp sẽ thực hiện được nhiệm vụ giảm thiểu nguy cơ vỡ đập, nâng cao năng lực quản lý, khai thác công trình và sử dụng đảm bảo nguồn nước tưới ổn định cho 846 ha sản xuất nông nghiệp

Theo Nhandan