Thứ ba,  28/03/2023

Cà Mau: thực hành tiết kiệm, giảm từ 10 đến 30% công suất sử dụng điện

Thực hiện chủ chương của Chính phủ về triệt để thực hành tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Cà Mau lập phương án phân phối điện và đăng ký khách hàng sử dụng điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.Theo đó, bắt đầu từ tháng 3-6, tỉnh được phân bổ 260,5 triệu kWh điện. Đến nay, các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên khắp địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt việc tiết kiệm điện và từng cơ quan, đơn vị đăng ký giảm từ 10 đến 30% công suất sử dụng điện.Từ cách làm làm cụ thể này, từ đầu mùa khô đến nay, ngành điện Cà Mau vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định và chưa thực hiện tiết giảm và cắt điện luân phiên. Tuy nhiên, tình hình khô hạn còn kéo dài, các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm điện triệt để sẽ giảm việc tiết giảm và cắt điện luân phiên trên diện rộng; góp phần ổn định sản xuất và sinh hoạt của người dân.Toàn tỉnh...

Thực hiện chủ chương của Chính phủ về triệt để thực hành tiết kiệm điện, Công ty Điện lực Cà Mau lập phương án phân phối điện và đăng ký khách hàng sử dụng điện phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt thiết yếu của nhân dân.

Theo đó, bắt đầu từ tháng 3-6, tỉnh được phân bổ 260,5 triệu kWh điện. Đến nay, các cơ quan hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên khắp địa bàn tỉnh thực hiện khá tốt việc tiết kiệm điện và từng cơ quan, đơn vị đăng ký giảm từ 10 đến 30% công suất sử dụng điện.

Từ cách làm làm cụ thể này, từ đầu mùa khô đến nay, ngành điện Cà Mau vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định và chưa thực hiện tiết giảm và cắt điện luân phiên. Tuy nhiên, tình hình khô hạn còn kéo dài, các tổ chức, cá nhân cần nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm điện triệt để sẽ giảm việc tiết giảm và cắt điện luân phiên trên diện rộng; góp phần ổn định sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Toàn tỉnh Cà Mau có trên 30 nghìn hộ nghèo nằm trong diện được hưởng trợ cấp về giá điện. Hiện ngành điện kết hợp với Sở Công thương Cà Mau khẩn trương rà soát, thống kê và hoàn thành thủ tục để giúp số nghèo sớm được thụ hưởng mức trợ cấp về giá điện theo chủ trương của Chính phủ.

Theo Nhandan