Thứ ba,  31/01/2023

Già làng, trưởng bản với công tác dân vận ở cơ sở

LSO- Già làng, trưởng bản có vai trò quyết định trong tổ chức các lễ hội, đặc biệt là thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng. Vì vậy, các già làng, trưởng bản chính là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, góp phần xây dựng làng bản ngày càng phát triển.Già làng, trưởng bản trư­ớc kia là những ngư­ời cao tuổi đư­ợc nhân dân tín nhiệm bầu làm thủ lĩnh của bản, của làng. Như­ng ngày nay, già làng có thể trẻ và thành phần cũng phong phú hơn nhiều. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín. Bằng uy tín, vốn kinh nghiệm sống, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ đã giáo dục các thế hệ con cháu giữ gìn thuần phong mỹ tục, nền nếp gia phong trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ còn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, vận động đồng bào trong thôn...

LSO- Già làng, trưởng bản có vai trò quyết định trong tổ chức các lễ hội, đặc biệt là thực hiện các quy ước, hương ước của cộng đồng. Vì vậy, các già làng, trưởng bản chính là cầu nối đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với bà con, góp phần xây dựng làng bản ngày càng phát triển.
Già làng, trưởng bản trư­ớc kia là những ngư­ời cao tuổi đư­ợc nhân dân tín nhiệm bầu làm thủ lĩnh của bản, của làng. Như­ng ngày nay, già làng có thể trẻ và thành phần cũng phong phú hơn nhiều. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có gần 1.000 già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, người có uy tín. Bằng uy tín, vốn kinh nghiệm sống, các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ đã giáo dục các thế hệ con cháu giữ gìn thuần phong mỹ tục, nền nếp gia phong trong mỗi gia đình, cộng đồng và xã hội. Bên cạnh đó các già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ còn đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, vận động đồng bào trong thôn bản phát huy truyền thống yêu n­ước; tham gia vào cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư­”. Trên cơ sở đó, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở các thôn bản, được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Cùng với đó, hoạt động của già làng ở cơ sở còn tập trung vào hòa giải các vụ mâu thuẫn trong nội bộ dòng tộc hoặc trong làng, bản, động viên các gia đình cho con em đến trường, phòng chống các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu. Mỗi khi kẻ xấu, nhất là các thế lực phản động, thù địch thâm nhập làng bản xúi giục, dụ dỗ, kích động, gây mất an ninh trật tự, phá hoại cuộc sống yên bình, các già làng luôn cùng với Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể đến từng gia đình thuyết phục bà con đoàn kết chống lại âm mưu và thủ đoạn phá hoại của địch…

Thôn Quang Hòa, xã Cường Lợi (Đình Lập) họp dân bàn thống nhất đóng góp ngày công cho xây dựng công trình nước sạch


Thực tế cho thấy ở các làng bản hiện nay, nơi nào cấp uỷ, chính quyền địa phương, cơ sở biết phát huy vai trò của già làng, trưởng bản thì đội ngũ già làng, trưởng bản sẽ góp phần tích cực vào công tác vận động nhân dân thực hiện tốt đư­ờng lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nư­ớc ở ngay từng thôn, bản. Những năm qua, tỉnh đã tổ chức các hội nghị già làng, gặp mặt các già làng tiêu biểu. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Mặt trận với các già làng, một đội ngũ làm công tác dân vận rất quan trọng ở cơ sở. Đồng thời, góp phần động viên các già làng tiếp tục sống vui, sống khỏe và có nhiều đóng góp thiết thực cho việc xây dựng buôn làng nói riêng, miền núi nói chung ngày càng phát triển mọi mặt. Qua đó, đã xuất hiện nhiều cá nhân tiêu biểu, nhiều mô hình tiên tiến như: “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “làng bản văn hoá”, “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”…. Sau 10 năm thực hiện “Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, đã có gần 40% số thôn, bản; trên 80% số cơ quan, trường học và trên 60% số hộ gia đình được công nhận thôn bản, cơ quan, trường học, gia đình văn hoá. Đời sống của đại bộ phận người dân đã được cải thiện và nâng lên.
Để phát huy vai trò tích cực của đội ngũ già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ cần quan tâm nâng cao trình độ cho già làng, trưởng bản, nhất là những kiến thức về pháp luật, KHKT; cần coi trọng việc phổ biến kiến thức, kinh nghiệm trong sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế hộ, cách thức tổ chức cuộc sống văn minh… Từ đó giúp già làng, trưởng bản vận động đồng bào các dân tộc làm theo đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, cần có chính sách, khuyến khích già làng, trưởng bản tích cực tham gia công tác xã hội, đồng thời gắn việc phát huy vai trò của già làng với cuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư­” xây dựng bản, làng văn hoá, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thôn, bản.

Hồ Xuân Hương