Chủ nhật,  29/01/2023

Nâng cao ý thức, trách nhiệm về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Sáng 16-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/T.Ư của Ban Bí thư về "Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới".Những năm qua, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người tham gia và hưởng BHXH, BHYT. Trong lĩnh vực BHXH, tính đến hết năm 2010, số người tham gia BHXH được cấp sổ đạt hơn 90%. Hằng năm có hơn năm triệu lượt người được giải quyết và điều chỉnh kịp thời, chính xác lương hưu theo chế độ BHXH; trợ cấp cho gần 2,4 triệu người khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu... Trong lĩnh vực BHYT có hơn 50 triệu người, tăng 5,5 triệu người tham gia bằng 112,3% so với quý IV năm 2009 và thẩm định chi hơn 19 tỷ đồng cho công tác quản lý, cấp phát kinh phí...

Sáng 16-3, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), nhằm nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc thực hiện Chỉ thị 38-CT/T.Ư của Ban Bí thư về “Đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới”.

Những năm qua, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã thực hiện đúng các chế độ chính sách đối với người tham gia và hưởng BHXH, BHYT. Trong lĩnh vực BHXH, tính đến hết năm 2010, số người tham gia BHXH được cấp sổ đạt hơn 90%. Hằng năm có hơn năm triệu lượt người được giải quyết và điều chỉnh kịp thời, chính xác lương hưu theo chế độ BHXH; trợ cấp cho gần 2,4 triệu người khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu… Trong lĩnh vực BHYT có hơn 50 triệu người, tăng 5,5 triệu người tham gia bằng 112,3% so với quý IV năm 2009 và thẩm định chi hơn 19 tỷ đồng cho công tác quản lý, cấp phát kinh phí từ quỹ BHYT…

Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT thời gian qua còn bộc lộ những vướng mắc, hạn chế như: Thực thi các văn bản pháp luật về BHXH, BHYT chưa hiệu quả; chính sách về BHXH, BHYT có những thay đổi, bổ sung, các văn bản chưa đầy đủ, đồng bộ hoặc quy định chưa cụ thể… dẫn đến những vướng mắc trong việc giải quyết chế độ cho người tham gia BHXH, BHYT. Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến trong cách vận động, tuyên truyền để giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng về chính sách BHXH, BHYT giai đoạn hiện nay, cũng như nghĩa vụ, quyền lợi của người dân khi tham gia BHXH, BHYT.

Theo Nhandan