Thứ ba,  31/01/2023

Xây dựng và sửa chữa hơn 85 nghìn nhà đoàn kết

Chiều 16-3, tại Hà Nội, Ban vận động Ngày vì người nghèo T.Ư tổng kết hoạt động năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, tới dự.Năm 2010, MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ người nghèo được hơn 6.574 tỷ đồng để xây dựng các công trình bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng và sửa chữa hơn 85 nghìn nhà đoàn kết, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Tân Mão 2011 vừa qua, đã vận động được hơn một nghìn tỷ đồng để thăm hỏi và tặng quà hơn 4,4 triệu gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam...Năm 2011, MTTQ các cấp phối hợp chính quyền, đoàn thể vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục ủng hộ Quỹ vì người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; thực...

Chiều 16-3, tại Hà Nội, Ban vận động Ngày vì người nghèo T.Ư tổng kết hoạt động năm 2010, triển khai nhiệm vụ năm 2011. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư, tới dự.

Năm 2010, MTTQ các cấp đã vận động các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân trong nước và quốc tế ủng hộ người nghèo được hơn 6.574 tỷ đồng để xây dựng các công trình bảo đảm an sinh xã hội; xây dựng và sửa chữa hơn 85 nghìn nhà đoàn kết, giúp người nghèo vươn lên trong cuộc sống. Trong dịp Tết Tân Mão 2011 vừa qua, đã vận động được hơn một nghìn tỷ đồng để thăm hỏi và tặng quà hơn 4,4 triệu gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam…

Năm 2011, MTTQ các cấp phối hợp chính quyền, đoàn thể vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong nước và quốc tế tiếp tục ủng hộ Quỹ vì người nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội; thực hiện hiệu quả Nghị quyết 30a của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững ở các huyện nghèo, xã nghèo và tập trung xây dựng nhà đoàn kết, giúp người nghèo cải thiện đời sống…

Theo Nhandan