Chủ nhật,  29/01/2023

Ðẩy mạnh công tác bảo vệ người tiêu dùng

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2011-2015 với sự tham gia của 38 Hội các tỉnh và thành phố, 11 tổ chức thuộc Trung ương Hội.Thời gian qua, VINASTAS, các Hội địa phương và các tổ chức trực thuộc Hội đã có nhiều cố gắng triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, phát triển các Hội địa phương, tăng số lượng hội viên trong cả nước; đẩy mạnh công tác giám định và phản biện xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trên thị trường, nhờ đó người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn; công tác tư vấn giải quyết khiếu nại được củng cố.Đại hội nhiệm kỳ 2011-2015 VINASTAS đề ra phương hướng là phát triển thêm các Hội địa phương từ 38 lên 50 Hội, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội và triển khai hoạt động của văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động Hội và...

Ngày 17-3, tại Hà Nội, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (VINASTAS) tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2011-2015 với sự tham gia của 38 Hội các tỉnh và thành phố, 11 tổ chức thuộc Trung ương Hội.
Thời gian qua, VINASTAS, các Hội địa phương và các tổ chức trực thuộc Hội đã có nhiều cố gắng triển khai các hoạt động thông tin tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kiến thức, phát triển các Hội địa phương, tăng số lượng hội viên trong cả nước; đẩy mạnh công tác giám định và phản biện xã hội, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực trên thị trường, nhờ đó người tiêu dùng được bảo vệ tốt hơn; công tác tư vấn giải quyết khiếu nại được củng cố.
Đại hội nhiệm kỳ 2011-2015 VINASTAS đề ra phương hướng là phát triển thêm các Hội địa phương từ 38 lên 50 Hội, đẩy mạnh hoạt động của các tổ chức trực thuộc Hội và triển khai hoạt động của văn phòng tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng; tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động Hội và công tác bảo vệ người tiêu dùng; tham gia xây dựng tiêu chuẩn liên quan đến lĩnh vực bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ và bảo vệ môi trường; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền hoạt động bảo vệ người tiêu dùng, tăng cường triển khai công tác hướng dẫn người tiêu dùng kỹ năng và phong cách tiêu dùng; tư vấn giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng…
Đại hội bầu ban chấp hành gồm 74 người, Tiến sĩ Đoàn Phương được bầu làm Chủ tịch VINASTAS.
Theo Nhandan