Thứ hai,  06/02/2023

Bộ Y tế lên kế hoạch phát hiện, điều trị người nhiễm phóng xạ

Ngày 17-3, GS, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Y tế cho biết: Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Y học lao động vệ sinh môi trường, Viện Vệ sinh y tế công cộng (TP Hồ Chí Minh) xây dựng kế hoạch phát hiện, điều trị cho người bệnh nhiễm phóng xạ trong trường hợp có người từ Nhật Bản trở về bị nhiễm phóng xạ. Trước đây, Việt Nam đã có một số kinh nghiệm điều trị người bệnh nhiễm phóng xạ nhẹ. Nhưng đó là những người bị nhiễm ở vùng có cường độ phóng xạ thấp. Do đó, với vai trò được giao là chăm sóc, điều trị cho người nhiễm phóng xạ, Bộ Y tế đang trao đổi ý kiến với một số tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm điều trị trong lĩnh vực này. Đây là vấn đề khẩn cấp, đang được các đơn vị tích cực triển...

Ngày 17-3, GS, TS Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Y tế cho biết: Bộ Y tế đã giao Cục Quản lý khám, chữa bệnh, Cục Quản lý môi trường y tế, Viện Y học lao động vệ sinh môi trường, Viện Vệ sinh y tế công cộng (TP Hồ Chí Minh) xây dựng kế hoạch phát hiện, điều trị cho người bệnh nhiễm phóng xạ trong trường hợp có người từ Nhật Bản trở về bị nhiễm phóng xạ. Trước đây, Việt Nam đã có một số kinh nghiệm điều trị người bệnh nhiễm phóng xạ nhẹ. Nhưng đó là những người bị nhiễm ở vùng có cường độ phóng xạ thấp. Do đó, với vai trò được giao là chăm sóc, điều trị cho người nhiễm phóng xạ, Bộ Y tế đang trao đổi ý kiến với một số tổ chức quốc tế để học hỏi kinh nghiệm điều trị trong lĩnh vực này. Đây là vấn đề khẩn cấp, đang được các đơn vị tích cực triển khai.

Theo Nhandan