Thứ ba,  31/01/2023

Việt Nam chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Ngày 18-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới (23-3) và Hội thảo tham vấn về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.Những năm gần đây, ở nước ta bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn, hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp hơn. Dự báo những năm tới, nhiệt độ trung bình năm có thể tăng từ 3 đến 5oC, mực nước biển trung bình tăng hơn 1m, có thể gây ngập hơn 30.000 km2. Đặc biệt, tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng và lan rộng, xói lở bờ biển xảy ra với cường độ cao, trong khi cơ cấu nông nghiệp chưa có biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ cần xây dựng các kịch bản, khoanh các vùng nguy hiểm cũng như tăng cường hiện...

Ngày 18-3, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Khí tượng Thế giới (23-3) và Hội thảo tham vấn về Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2030 và tầm nhìn 2050 và kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam.
Những năm gần đây, ở nước ta bão có cường độ mạnh xuất hiện nhiều hơn, hạn hán kéo dài và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp hơn. Dự báo những năm tới, nhiệt độ trung bình năm có thể tăng từ 3 đến 5oC, mực nước biển trung bình tăng hơn 1m, có thể gây ngập hơn 30.000 km2. Đặc biệt, tại đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn ngày càng nghiêm trọng và lan rộng, xói lở bờ biển xảy ra với cường độ cao, trong khi cơ cấu nông nghiệp chưa có biện pháp thích ứng biến đổi khí hậu. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chính phủ cần xây dựng các kịch bản, khoanh các vùng nguy hiểm cũng như tăng cường hiện đại hóa hệ thống giám sát, quan trắc khí tượng thủy văn. Ngoài ra, người dân cần nhận thức được những thách thức từ biến đổi khí hậu và cùng Nhà nước tham gia ứng phó.
Theo Nhandan