Chủ nhật,  29/01/2023

Số vụ tai nạn giao thông tại TP Hồ Chí Minh gia tăng

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.Hai tháng đầu năm 2011, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tăng 29 vụ so với cùng kỳ năm trước, trong đó, số người chết tăng 30 người, số người bị thương tăng 45 người. Ùn tắc giao thông cũng tăng 8 vụ. Trong năm 2011, thành phố phấn đấu giảm TNGT ở cả ba mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương, trong đó, tiếp tục giảm ít nhất 5% số người chết do TNGT và giảm ùn tắc giao thông so với năm 2010. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục đồng thời bảo đảm chất lượng các công trình giao thông để kéo giảm số vụ TNGT. Tăng cường công tác khảo sát tình hình an toàn giao thông và phân luồng giao thông cho hợp lý và công tác bảo trì hạ tầng giao thông đường...

Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
Hai tháng đầu năm 2011, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) tăng 29 vụ so với cùng kỳ năm trước, trong đó, số người chết tăng 30 người, số người bị thương tăng 45 người. Ùn tắc giao thông cũng tăng 8 vụ. Trong năm 2011, thành phố phấn đấu giảm TNGT ở cả ba mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương, trong đó, tiếp tục giảm ít nhất 5% số người chết do TNGT và giảm ùn tắc giao thông so với năm 2010. Trong thời gian tới, các đơn vị liên quan sẽ tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, giáo dục đồng thời bảo đảm chất lượng các công trình giao thông để kéo giảm số vụ TNGT. Tăng cường công tác khảo sát tình hình an toàn giao thông và phân luồng giao thông cho hợp lý và công tác bảo trì hạ tầng giao thông đường bộ…
Theo Nhandan