Chủ nhật,  05/02/2023

Xây dựng Ðề án cảnh báo nhanh nguy cơ ngộ độc thực phẩm

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đang khẩn trương xây dựng Đề án hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ ngộ độc thực phẩm.Theo các chuyên gia, đề án này sẽ tạo nên sự chủ động trong cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ ngộ độc thực phẩm, góp phần cung cấp đến người dân kịp thời những thông tin cần thiết liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm hạn chế được tình trạng ngộ độc thực phẩm. Trước mắt, việc chủ động phân tích nguy cơ và cảnh báo sẽ tiến hành ở một số nhóm thực phẩm, còn đánh giá nguy cơ chủ động, trên nhiều nhóm mặt hàng sẽ làm theo lộ trình. Căn cứ vào các yếu tố ưu tiên, vấn đề nào đang nguy hại nhất với thực phẩm sẽ được phân tích nguy cơ và đưa vào hệ thống cảnh báo trước.Hiện nay việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta vẫn là một thách thức lớn. Cả nước có gần chín triệu hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm cho việc kiểm soát tồn dư chất bảo quản, hóa...

Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Bộ Y tế) đang khẩn trương xây dựng Đề án hệ thống cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Theo các chuyên gia, đề án này sẽ tạo nên sự chủ động trong cảnh báo nhanh và phân tích nguy cơ ngộ độc thực phẩm, góp phần cung cấp đến người dân kịp thời những thông tin cần thiết liên quan đến an toàn thực phẩm nhằm hạn chế được tình trạng ngộ độc thực phẩm. Trước mắt, việc chủ động phân tích nguy cơ và cảnh báo sẽ tiến hành ở một số nhóm thực phẩm, còn đánh giá nguy cơ chủ động, trên nhiều nhóm mặt hàng sẽ làm theo lộ trình. Căn cứ vào các yếu tố ưu tiên, vấn đề nào đang nguy hại nhất với thực phẩm sẽ được phân tích nguy cơ và đưa vào hệ thống cảnh báo trước.

Hiện nay việc kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm ở nước ta vẫn là một thách thức lớn. Cả nước có gần chín triệu hộ sản xuất, kinh doanh thực phẩm làm cho việc kiểm soát tồn dư chất bảo quản, hóa chất, chất gây nguy hại sức khỏe người tiêu dùng vẫn chưa thực hiện tốt. Ngoài ra còn nhiều vấn đề liên quan đến thực phẩm cũng cần tổ chức quản lý chặt chẽ hơn như tình trạng nhiều thực phẩm hết hạn sử dụng, kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng vẫn được lưu thông trên thị trường; vấn đề an toàn thực phẩm tại các lễ hội…

Theo Nhandan