Thứ hai,  06/02/2023

Một đơn vị nhiều năm liền thu nộp và sử dụng quỹ BHXH hiệu quả

LSO-Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2005, đến tháng 9/2009 được cổ phần hóa hoàn toàn. Bước sang năm 2010 do có nhiều biến động về thị trường, sản phẩm tiêu thụ chậm, tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ cũng khó khăn theo.Công nhân Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành tích cực lao động sản xuấtCông ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành là cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh, trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau, song Công ty vẫn cố gắng vươn lên, ổn định và phát triển sản xuất. Hiện nay, Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành có 212 cán bộ, công nhân viên chức, trong đó có 121 lao động nữ, chiếm 57%. Trong số các lao động này có 176 lao động có hợp đồng không thời hạn, 32 lao động hợp đồng có thời hạn, 4 lao động hợp đồng theo mùa vụ. Bà Lương Thị Luyến, Giám đốc Công ty cho biết: Trong năm 2010 Công ty tăng 24 lao...

LSO-Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành là doanh nghiệp nhà nước được cổ phần hóa từ năm 2005, đến tháng 9/2009 được cổ phần hóa hoàn toàn. Bước sang năm 2010 do có nhiều biến động về thị trường, sản phẩm tiêu thụ chậm, tình hình sản xuất gặp rất nhiều khó khăn, việc chăm lo đời sống cho CNVCLĐ cũng khó khăn theo.
Công nhân Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành tích cực lao động sản xuất
Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành là cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng của tỉnh, trải qua các thời kỳ phát triển khác nhau, song Công ty vẫn cố gắng vươn lên, ổn định và phát triển sản xuất. Hiện nay, Công ty cổ phần gạch ngói Hợp Thành có 212 cán bộ, công nhân viên chức, trong đó có 121 lao động nữ, chiếm 57%. Trong số các lao động này có 176 lao động có hợp đồng không thời hạn, 32 lao động hợp đồng có thời hạn, 4 lao động hợp đồng theo mùa vụ. Bà Lương Thị Luyến, Giám đốc Công ty cho biết: Trong năm 2010 Công ty tăng 24 lao động, sau đó giảm 31 lao động, trong đó có 5 lao động đang trong thời gian thử việc. Hiện nay, tiền lương bình quân của lao động theo hợp đồng lao động ký kết là 2,5 triệu đồng/người/tháng, tiền lương bình quân thực tế thực hiện của người lao động có hợp đồng là 2,5 triệu đồng/người/tháng. Tiền thưởng, tiền ăn ca và các khoản chi trả trực tiếp khác mà số lao động có hợp đồng lao động được nhận bình quân hàng tháng là 275 ngàn đồng/người/tháng.
Thực hiện Luật BHXH, nhiều năm qua Công ty đã thực hiện việc thu nộp và sử dụng quỹ BHXH hiệu quả. Hiện nay, Công ty có 2 cán bộ, công nhân viên chức làm công tác BHXH, trong đó 1 cán bộ làm công tác tổ chức kiêm làm các thủ tục giải quyết chế độ chính sách, thủ tục cấp sổ BHXH; 1 cán bộ kế toán, kiêm làm công tác giải quyết thủ tục, các chế độ BHXH, thu, nộp và các chế độ ốm đau, thai sản. Theo số liệu thống kê, năm 2010, tổng số tiền phải đóng BHXH và số tiền thực đóng của Công ty theo quy định là khoảng trên 1 tỷ đồng. Trao đổi thêm về vấn đề này, bà Luyến cho biết: Năm 2010, Công ty chúng tôi thu nộp 20% của người sử dụng lao động là trên 874 triệu đồng; thu 8,5% của người lao động là trên 385 triệu đồng. Bên cạnh phần thu, đơn vị cũng đã chi trả các chế độ hết sức kịp thời, cụ thể, chi chế độ ốm đau trên 51 triệu đồng; chi chế độ thai sản trên 39 triệu đồng… Mặt khác, tổ chức Công đoàn của Công ty còn tham mưu, đề xuất, kiến nghị luân chuyển các chị em phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ vào các vị trí làm việc phù hợp với sức khỏe, vừa đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc, vừa để chị em đảm nhiệm thiên chức làm mẹ một cách thuận lợi nhất, cách làm này được cán bộ, công nhân viên chức, đặc biệt là các nữ công nhân đồng tình ủng hộ.
Về chế độ chính sách cũng như các quy định của pháp luật, bà Luyến kiến nghị: Công ty chúng tôi với đặc thù sản xuất nặng nhọc, độc hại nên đề nghị với Nhà nước điều chỉnh tuổi nghỉ chế độ hưu trí xuống còn 55 tuổi đối với nam, 50 tuổi đối với nữ thì phù hợp hơn với tình hình sức khỏe. Vì thực tế hiện nay, số lao động đã nghỉ chế độ không ai có đủ sức khỏe đảm bảo để tiếp tục phục vụ công tác đến tuổi mà Nhà nước đang quy định. Chính vì thế cũng là một khó khăn, trở ngại cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động đang công tác tại Công ty.

Thanh Huyền