Thứ hai,  06/02/2023

Đề nghị tiêu hủy 10 triệu viên Tamiflu

Sau khi được bảo quản thêm 2 năm (hạn sử dụng là tháng 2 và tháng 3/2009), 10 triệu viên Tamiflu vừa được Bộ Y tế đưa ra đề xuất tiêu hủy.10 triệu viên Tamiflu này được sản xuất đợt 1 có hạn dùng đến tháng 2 và 3/2009, đã được bảo quản thêm 2 năm kể từ ngày hết hạn dùng. Mới đây, số thuốc nói trên vừa được Bộ Y tế đề nghị hủy toàn bộ mà không tái chế.Theo thông báo của nhà sản xuất nguyên liệu, hiệu suất thu hồi là 30% và độ tinh khiết của nguyên liệu tái chế sẽ không bảo đảm tính an toàn khi sử dụng cho người. Như vậy, xét về khía cạnh khoa học và kinh tế, việc nghiên cứu thu hồi hoạt chất Oseltamivir phosphate từ thuốc thành phẩm đã hết hạn sử dụng là không khả thi và không có hiệu quả.Còn về số tiền 165.545.030 đồng cấp cho 4 doanh nghiệp tham gia sản xuất thuốc Oseltamivir để thử tương đương sinh học, Bộ Y tế cho biết, 4 công ty trên đã chuyển số tiền trên về Bộ Y tế và Bộ Y tế đề...

Sau khi được bảo quản thêm 2 năm (hạn sử dụng là tháng 2 và tháng 3/2009), 10 triệu viên Tamiflu vừa được Bộ Y tế đưa ra đề xuất tiêu hủy.

10 triệu viên Tamiflu này được sản xuất đợt 1 có hạn dùng đến tháng 2 và 3/2009, đã được bảo quản thêm 2 năm kể từ ngày hết hạn dùng. Mới đây, số thuốc nói trên vừa được Bộ Y tế đề nghị hủy toàn bộ mà không tái chế.

Theo thông báo của nhà sản xuất nguyên liệu, hiệu suất thu hồi là 30% và độ tinh khiết của nguyên liệu tái chế sẽ không bảo đảm tính an toàn khi sử dụng cho người. Như vậy, xét về khía cạnh khoa học và kinh tế, việc nghiên cứu thu hồi hoạt chất Oseltamivir phosphate từ thuốc thành phẩm đã hết hạn sử dụng là không khả thi và không có hiệu quả.

Còn về số tiền 165.545.030 đồng cấp cho 4 doanh nghiệp tham gia sản xuất thuốc Oseltamivir để thử tương đương sinh học, Bộ Y tế cho biết, 4 công ty trên đã chuyển số tiền trên về Bộ Y tế và Bộ Y tế đề nghị được nộp số tiền trên vào ngân sách Nhà nước.

Theo Vtc.vn