Thứ hai,  06/02/2023

Lộc Bình với chiến lược phát triển thanh niên

LSO-Huyện Lộc Bình hiện có 13.985 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chiếm gần 20% so với dân số, chiếm 42% lực lượng lao động trong toàn huyện. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương, tuổi trẻ Lộc Bình đang tích cực tham gia ủng hộ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức chia sẻ, không ngại khó khăn, có ý trí lập thân, lập nghiệp, đa số thanh niên có nguyện vọng phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên, số thanh niên được kết nạp vào đoàn ngày càng tăng, tỷ lệ thu hút thanh niên vào tổ chức hội, đoàn chiếm 68,4%.Đoàn thanh niên Đài thành phố Lạng Sơn trong một chuyến công tác làm từ thiện - Ảnh: T.HTrong những năm qua, tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác thanh niên, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo...

LSO-Huyện Lộc Bình hiện có 13.985 thanh niên trong độ tuổi từ 16 đến 30 tuổi, chiếm gần 20% so với dân số, chiếm 42% lực lượng lao động trong toàn huyện. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và quê hương, tuổi trẻ Lộc Bình đang tích cực tham gia ủng hộ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần xung kích, tình nguyện, ý thức chia sẻ, không ngại khó khăn, có ý trí lập thân, lập nghiệp, đa số thanh niên có nguyện vọng phấn đấu trở thành đoàn viên, đảng viên, số thanh niên được kết nạp vào đoàn ngày càng tăng, tỷ lệ thu hút thanh niên vào tổ chức hội, đoàn chiếm 68,4%.
Đoàn thanh niên Đài thành phố Lạng Sơn trong một chuyến công tác làm từ thiện – Ảnh: T.H
Trong những năm qua, tổ chức đoàn, Hội Liên hiệp thanh niên đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác thanh niên, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành đoàn thể, các tổ chức xã hội trong việc bồi dưỡng, giáo dục thanh niên, từng bước xã hội hoá công tác thanh niên. Thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, từ năm 2006 đến năm 2010, các cấp bộ đoàn trong toàn huyện đã làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt triển khai chiến lược một cách đồng bộ đến 90% các cơ sở đoàn xã, thị trấn và Đoàn trực thuộc, đồng thời chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức triển khai đến đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Thông qua việc tổ chức triển khai, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng chính trị của người đoàn viên. Sau 5 năm triển khai thực hiện chiến lược phát triển thanh niên, dưới các hình thức như tư vấn, hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, tổ chức cho ĐVTN vay vốn Ngân hàng chính sách và các dự án phát triển sản xuất được 9.698 triệu đồng; phối hợp với các doanh nghiệp, các ngành liên quan tổ chức dạy nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm cho hơn 30% số lao động trong độ tuổi thanh niên, mỗi năm giải quyết việc làm cho gần 500 thanh niên, qua đó đã tăng dần thời gian sử dụng lao động thanh niên nông thôn lên 65%, góp phần giảm tỷ lệ thanh niên thất nghiệp mỗi năm 0,15%; tiêu biểu có Công ty than Na Dương, Công ty Nhiệt điện Na Dương với gần 300 cán bộ, công nhân có trình độ tay nghề trong độ tuổi thanh niên. Việc nâng cao trình độ, học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp của thanh niên được các cấp bộ đoàn quan tâm, hiện nay có 80% số thanh niên hoàn thành bậc THCS đúng độ tuổi, 20% thanh niên khu vực nông thôn sau khi tốt nghiệp THPT được phổ cập tin học. Đồng thời Huyện đoàn thanh niên đã tổ chức thành công 1 dự án các đội hình tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi tại 2 xã Xuân Dương và Ái Quốc với 13 tri thức trẻ, các hoạt động này đã được các cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận. Song song với các hoạt động đó, việc phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh niên được quan tâm, thực hiện với nhiều hình thức, cách làm sáng tạo từ cơ sở đó là: tuyên truyền phổ biến luật phòng chống ma tuý; xây dựng nhiều mô hình trợ giúp pháp lý, thi tìm hiểu về pháp luật…hiện nay trên địa bàn huyện đã xây dựng và duy trì được hơn 20 câu lạc bộ pháp luật và câu lạc bộ phòng chống tệ nạn xã hội thu hút đông đảo ĐVTN tham gia…

Có thể khẳng định rằng, chiến lược phát triển thanh niên ở Lộc Bình đã được triển khai một cách đồng bộ thu được nhiều kết quả, được Đoàn cấp trên ghi nhận, năm 2010 được Trung ương Đoàn tặng bằng khen về thành tích trong thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2006-2010. Đồng thời, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên đã có bước phát triển mới cả chất lượng và số lượng, các hoạt động không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Phong trào thi đua, tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được cụ thể hoá với nhiều hình thức mới, cách làm hiệu quả, góp phần phát huy vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011).

Hoàng Luyến