Chủ nhật,  05/02/2023

Nước cho phát triển đô thị

Ngày 22-3, tại TP Phan Rang - Tháp Chàm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức mít-tinh nhân Ngày Nước thế giới năm 2011, với chủ đề "Nước cho phát triển đô thị". Đến dự, có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và hàng nghìn người thuộc các tổ chức, cơ quan, trường học tỉnh Ninh Thuận.Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Dự báo trong hai thập kỷ tới gần 60% số dân thế giới (khoảng năm tỷ người) sẽ trở thành cư dân đô thị. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại các nước đang phát triển, trong đó châu Á và châu Phi số dân đô thị sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, cho nên nhu cầu sử dụng nước rất lớn và đa dạng. Ở nước ta, tốc độ đô thị hóa và mức tăng số dân diễn ra khá nhanh (hiện có hơn 750 đô thị từ loại năm trở lên) nhưng công tác quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên (nhất là tài nguyên nước) trong quy...

Ngày 22-3, tại TP Phan Rang – Tháp Chàm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức mít-tinh nhân Ngày Nước thế giới năm 2011, với chủ đề “Nước cho phát triển đô thị”. Đến dự, có đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam và hàng nghìn người thuộc các tổ chức, cơ quan, trường học tỉnh Ninh Thuận.

Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết: Dự báo trong hai thập kỷ tới gần 60% số dân thế giới (khoảng năm tỷ người) sẽ trở thành cư dân đô thị. Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng tại các nước đang phát triển, trong đó châu Á và châu Phi số dân đô thị sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, cho nên nhu cầu sử dụng nước rất lớn và đa dạng. Ở nước ta, tốc độ đô thị hóa và mức tăng số dân diễn ra khá nhanh (hiện có hơn 750 đô thị từ loại năm trở lên) nhưng công tác quản lý môi trường, tài nguyên thiên nhiên (nhất là tài nguyên nước) trong quy hoạch phát triển đô thị còn nhiều khó khăn, bất cập. Tình trạng suy thoái nguồn nước dưới đất, san lấp hồ ao xây dựng công trình, gia tăng chất thải gây ô nhiễm nguồn nước, sự thất thoát lãng phí nước (hơn 30%)… đang xảy ra ở nhiều khu vực đô thị trong cả nước. Cùng với lễ mít-tinh, diễu hành, tại Ninh Thuận còn diễn ra Hội thảo khoa học (với gần 20 báo cáo tham luận), giao lưu văn nghệ… hướng về Ngày Nước thế giới năm 2011.

* Sáng 22-3, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh phối hợp UBND thành phố Nam Định tổ chức lễ phát động hưởng ứng &#39Ngày Nước thế giới&#39 (22-3). Hưởng ứng &#39Ngày Nước thế giới&#39 tỉnh Nam Định đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để mọi người, mọi nhà nhận thức rõ tầm quan trọng của tài nguyên nước đối với cuộc sống và sự phát triển của toàn xã hội. Từ đó, khai thác hợp lý, tiết kiệm nguồn nước đi đôi với sử dụng tiết kiệm; không khoan giếng bừa bãi không theo quy hoạch; hạn chế và tiến tới chấm dứt tình trạng xả nước thải chưa qua xử lý vào môi trường nước và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp hợp lý, khoa học.

Theo Nhandan