Thứ hai,  20/03/2023

Nhiều địa phương, đơn vị tạm dừng trang bị mới xe ô-tô

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo ngừng mua sắm 17 ô-tô công theo kế hoạch và giảm chi mua các thiết bị văn phòng, tiết kiệm kinh phí 17,2 tỷ đồng.Tỉnh cũng xác định được khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên là 47,5 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các danh mục công trình xây dựng cơ bản, xem công trình nào chưa thật sự cần thiết và hiệu quả thì ngừng, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011; thu hồi hoặc chuyển các khoản kinh phí đã bố trí nhưng chưa thật sự cần thiết, cấp bách.* Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai vừa thu hồi quyết định đã ký cho các cơ quan, đơn vị mua xe ô-tô công, tiết kiệm được tám tỷ đồng. Đây là xe ô-tô trang bị cho cơ quan đảng, nhà nước để thực hiện công vụ theo quy định.Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội... trên địa bàn tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên,...

Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo ngừng mua sắm 17 ô-tô công theo kế hoạch và giảm chi mua các thiết bị văn phòng, tiết kiệm kinh phí 17,2 tỷ đồng.

Tỉnh cũng xác định được khoản tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên là 47,5 tỷ đồng. UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát lại các danh mục công trình xây dựng cơ bản, xem công trình nào chưa thật sự cần thiết và hiệu quả thì ngừng, giãn tiến độ thực hiện trong năm 2011; thu hồi hoặc chuyển các khoản kinh phí đã bố trí nhưng chưa thật sự cần thiết, cấp bách.

* Thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Lào Cai vừa thu hồi quyết định đã ký cho các cơ quan, đơn vị mua xe ô-tô công, tiết kiệm được tám tỷ đồng. Đây là xe ô-tô trang bị cho cơ quan đảng, nhà nước để thực hiện công vụ theo quy định.

Tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội… trên địa bàn tiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên, hạn chế hội họp, đi công tác nước ngoài…, nhằm tiết kiệm ngân sách khoảng 28 tỷ đồng. Tỉnh không quyết toán khoản chi ngoài dự toán đã được duyệt; việc thực hiện tiết kiệm chi 10% được gắn với xếp loại thi đua của từng cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Bên cạnh đó, thực hiện mức thu nội địa tăng thêm 10%, ước đạt khoảng 150 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất và bảo đảm an sinh xã hội trong năm 2011.

* Thực hiện chủ trương tiết kiệm kinh phí theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã yêu cầu toàn bộ hệ thống kho bạc trên cả nước ngừng trang bị mới ô-tô, mua sắm tài sản có giá trị lớn… Đối với chi thường xuyên, KBNN yêu cầu các đơn vị kiên quyết cắt giảm, tiết kiệm chi những nội dung về tổ chức hội nghị, hội thảo, tổng kết, tiếp khách, học tập, khảo sát nước ngoài và các nội dung chi chưa thật sự cấp bách, không thiết thực. Triệt để tiết kiệm xăng dầu, điện nước, điện thoại, văn phòng phẩm, chi phí dịch vụ công cộng… KBNN giao mức tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên chín tháng cuối năm 2011 cho các KBNN tỉnh, thành phố. Toàn hệ thống KBNN xác định số tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên và không thường xuyên của chín tháng còn lại trong năm 2011 là hơn 51 tỷ đồng.

* Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ, UBND tỉnh Đác Lắc yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương: tạm dừng trang bị xe mới (trừ xe ô-tô chuyên dùng phục vụ cho sản xuất, kinh doanh), mua sắm tài sản có giá trị lớn, sửa chữa trụ sở làm việc; hạn chế tối đa số lượng, quy mô và kinh phí chi hội nghị, hội thảo… sử dụng ngân sách nhà nước; ngừng các khoản chi cho các nhiệm vụ khác chưa thật sự cấp bách; thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện. Về sử dụng khoản tăng thu năm 2010, phần ngân sách cấp huyện được hưởng thực hiện như sau: trích 50% số tăng thu để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết của Quốc hội; 50% còn lại thực hiện chi một số nhiệm vụ quan trọng, cấp thiết.

Theo Nhandan