Thứ ba,  31/01/2023

Hội nghị báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam

Trong các ngày 22 và 23-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3-2011.Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trường chính trị, báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo về tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm, dự báo tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian tới; tình hình người lao động Việt Nam ở nước ngoài; kết quả việc đưa lao động Việt Nam ở Li-bi và một số nước về nước và những giải pháp tiếp theo; công tác bầu cử QH khóa XIII; về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian...

Trong các ngày 22 và 23-3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo T.Ư, Trung tâm thông tin công tác Tuyên giáo phối hợp tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 3-2011.

Hơn 300 đại biểu là lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Giám đốc Trường chính trị, báo cáo viên các tỉnh, thành phố phía nam tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo về tình hình kinh tế – xã hội những tháng đầu năm, dự báo tình hình kinh tế – xã hội trong thời gian tới; tình hình người lao động Việt Nam ở nước ngoài; kết quả việc đưa lao động Việt Nam ở Li-bi và một số nước về nước và những giải pháp tiếp theo; công tác bầu cử QH khóa XIII; về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới…

Theo Nhandan