Thứ ba,  31/01/2023

Kho bạc Nhà nước tỉnh: Điểm sáng trong hoạt động công đoàn

LSO- Năm 2010 là năm hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức các hoạt động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành (1/4/1990-1/4/2010). Với ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công đoàn, cơ quan và các đoàn thể đã phối hợp xây dựng chương trình hành động cụ thể, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Từ đó, đơn vị đã không ngừng xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. KBNN tỉnh hiện có 84/84 công chức viên chức lao động (CCVCLĐ) là đoàn viên công đoàn. Trong năm, công đoàn và ban giám đốc đã phối hợp chặt chẽ để tranh thủ và nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của Đảng bộ và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn để xây dựng chương trình công tác, kế...

LSO- Năm 2010 là năm hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức các hoạt động phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm ngày thành lập ngành (1/4/1990-1/4/2010). Với ý nghĩa đó, ngay từ đầu năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, công đoàn, cơ quan và các đoàn thể đã phối hợp xây dựng chương trình hành động cụ thể, ký giao ước thi đua giữa các đơn vị. Từ đó, đơn vị đã không ngừng xây dựng, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ công chức (CBCC) có phẩm chất đạo đức tốt, có lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, yêu ngành, yêu nghề, an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
KBNN tỉnh hiện có 84/84 công chức viên chức lao động (CCVCLĐ) là đoàn viên công đoàn. Trong năm, công đoàn và ban giám đốc đã phối hợp chặt chẽ để tranh thủ và nắm bắt kịp thời sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự lãnh đạo của Đảng bộ và phối hợp với các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn để xây dựng chương trình công tác, kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ sát với tình hình thực tế địa phương và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của ngành. Đặc biệt, KBNN tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính, thuế để đôn đốc, tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu tại địa bàn đúng quy định. Nhờ vậy hàng năm doanh số hoạt động của đơn vị không ngừng tăng lên. Tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2010 là 2.777,5 tỷ, đạt 143,2% dự toán, tăng 39,6% so với năm 2009; tổng chi năm 2010 là 4.839,5 tỷ, trong đó, chi ngân sách địa phương là 3.611,5 tỷ, đạt 96% dự toán và tăng 17,7% so với năm 2009. Đối với công tác chuyên môn, công đoàn cơ sở (CĐCS) KBNN đã vận động CBCC phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đối với tổ nghiệp vụ đã tổ chức hạch toán kịp thời các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, phản ánh kết quả thu chi, tồn quỹ NSNN, chấp hành chế độ báo cáo đầy đủ, cung cấp kịp thời thông tin cho các cấp lãnh đạo để điều hành NSNN. Đặc biệt KBNN kiểm soát chi NSNN đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ quy định của Nhà nước và của ngành, không gây phiền hà, ách tắc cho khách hàng, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình giao dịch.
Trong năm qua, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành trên địa bàn, CĐCS KBNN luôn xem trọng công tác phát động thi đua, theo dõi, đánh giá, sơ kết, tổng kết kịp thời các phong trào thi đua. Nhiều sáng kiến, biện pháp cải tiến kỹ thuật đã được đề xuất và phát huy tác dụng, hiệu quả. Với mục tiêu thi đua là “chất lượng và hiệu quả”, ban chấp hành CĐCS đã cùng với chính quyền tổ chức và phát động phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn liền với chương trình công tác chuyên môn theo định kỳ. Cùng với đó, Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng người CBCCVC “Trung thành-sáng tạo-tận tụy-gương mẫu” được đông đảo CCVCLĐ tích cực hưởng ứng.
Ông Nông văn Vịnh, Chủ tịch CĐCS KBNN cho biết, đi đôi với việc phát động các phong trào thi đua, ban chấp hành CĐCS rất quan tâm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của CCVCLĐ; thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ công khai trên mọi hoạt động của đơn vị. Đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến cán bộ, CCVCLĐ để kịp thời chấn chỉnh các thiếu sót, hạn chế tại các tổ công đoàn, góp phần xây dựng CĐCS vững mạnh. Với những nỗ lực đó, năm 2010, CĐCS KBNN được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen “có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh” với 91.6% CBCC đạt danh hiệu lao động từ tiên tiến trở lên, 95% nữ CBCC đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”…
Trong năm 2011, CĐCS KBNN tỉnh tiếp tục bám sát sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công đoàn viên chức tỉnh chủ động xây dựng chương trình công tác phù hợp, triển khai hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt mục tiêu dài hạn của hệ thống KBNN “Tập trung trí tuệ, nguồn lực thực hiện chiến lược phát triển KBNN, dự án TABMIS (hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc) và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”.

Ngọc Hiếu