Thứ ba,  21/03/2023

Thanh niên Lạng Sơn với việc gìn giữ bản sắc dân tộc

LSO- Lạng Sơn vốn là vùng văn hóa dân gian phong phú, đặc sắc - bản sắc dân tộc thể hiện rõ nét ở đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của các dân tộc hiện đang sinh sống ở đây. Ngày nay, giữ gìn bản sắc dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, là trách nhiệm của ngành chức năng và tất cả mọi người. Là lượng lượng xung kích luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Lạng Sơn đã và đang có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp giữ gìn bản sắc dân tộc của địa phương.Thực tế cho thấy, việc gìn giữ bản sắc dân tộc của thanh niên Lạng Sơn hôm nay vừa mang tính tự giác, vừa có sự giáo dục tích cực của các tổ chức, đoàn thể xã hội: Đoàn thanh niên, trường học… Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhiều địa phương ở nước ta, bản sắc dân tộc ngày càng phai mờ, mai một dần đi theo năm tháng: Thanh niên không thích mặc trang phục...

LSO- Lạng Sơn vốn là vùng văn hóa dân gian phong phú, đặc sắc – bản sắc dân tộc thể hiện rõ nét ở đời sống văn hóa vật chất và tinh thần của các dân tộc hiện đang sinh sống ở đây. Ngày nay, giữ gìn bản sắc dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng của tỉnh, là trách nhiệm của ngành chức năng và tất cả mọi người. Là lượng lượng xung kích luôn đi đầu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thanh niên Lạng Sơn đã và đang có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp giữ gìn bản sắc dân tộc của địa phương.
Thực tế cho thấy, việc gìn giữ bản sắc dân tộc của thanh niên Lạng Sơn hôm nay vừa mang tính tự giác, vừa có sự giáo dục tích cực của các tổ chức, đoàn thể xã hội: Đoàn thanh niên, trường học… Ngày nay, trong thời kỳ hội nhập và phát triển nhiều địa phương ở nước ta, bản sắc dân tộc ngày càng phai mờ, mai một dần đi theo năm tháng: Thanh niên không thích mặc trang phục dân tộc, không biết hát dân ca hay sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình, lối sống hiện đại “Âu hóa” len dần vào đời sống của lớp trẻ hôm nay thay cho những phong tục, tập quán truyền thống. Họ cũng rất ít khi quan tâm đến cội nguồn, văn hóa truyền thống… Song với Lạng Sơn, điều đáng mừng là ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc của tầng lớp thanh niên mang tính tự giác rất cao. Mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc sống hiện đại, đến nay thanh niên các dân tộc Nùng, Dao Lạng Sơn vẫn rất yêu thích bộ trang phục truyền thống của dân tộc mình. Họ thường xuyên mặc quần áo dân tộc, sử dụng ngôn ngữ của dân tộc mình trong đời sống hàng ngày chứ không chỉ trong các ngày lễ hội. Nam nữ thanh niên vẫn say mê học hát then, đàn tính, học nghề thủ công truyền thống; cùng nhau hát giao duyên, biểu diễn trò chơi dân gian trong những ngày lễ hội. Nhiều nghi thức cưới xin, phong tục tập quán tốt đẹp vẫn được lớp thanh niên dân tộc hôm nay tự nguyện tuân thủ theo nghi thức truyền thống. Các lễ hội truyền thống vẫn thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Có thể thấy bản sắc văn hóa dân tộc Xứ Lạng thể hiện trong đời sống lớp thanh niên hôm nay rất rõ nét và mang tính tự giác cao. Bên cạnh đó, thanh niên Lạng Sơn còn nhận được sự giáo dục rất tích cực của các đoàn thể xã hội – nhất là tổ chức Đoàn. Trong hoạt động của mình, Đoàn thanh niên thường xuyên đề cao nhiệm vụ giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc dân tộc cho đoàn viên thanh niên. Đã có một số cuộc thi nhằm giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc như: thi viết tham luận với chủ đề gìn giữ bản sắc dân tộc, thi tìm hiểu các di tích lịch sử văn hóa của địa phương… Trong các cuộc thi học sinh, sinh viên thanh lịch đã thường xuyên khuyến khích thí sinh dự thi trình diễn trang phục dân tộc, thi năng khiếu múa, hát dân ca, trình bày kiến thức về lịch sử văn hóa của địa phương…. Các cuộc thi văn nghệ trong và ngoài tỉnh của học sinh, sinh viên gần như không thể thiếu các tiết mục hát dân ca, biểu diễn nhạc cụ dân tộc. Đoàn thanh niên cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động về nguồn tìm hiểu về văn hóa dân tộc, tham quan các di tích lịch sử văn hóa để qua đó nâng cao nhận thức và giáo dục, bồi dưỡng lòng tự hào về văn hóa dân tộc, khơi dậy ý thức trách nhiệm của tầng lớp thanh niên hôm nay đối với việc giữ gìn bản sắc dân tộc.


Thanh niên tham gia rước kiệu hội xuân


Trong các trường THCS và THPT cũng vậy, tuyên truyền, vận động học sinh tích cực tham gia giữ gìn bản sắc dân tộc là một trong những nội dung giáo dục quan trọng của nhà trường. Hiện nay ở nhiều trường THCS và THPT trong tỉnh như: trường PT dân tộc nội trú, trường THPT Việt Bắc, THPT Chu Văn An… nhà trường phối hợp với Đoàn trường thường xuyên tổ chức cho học sinh tham quan bảo tàng, di tích để tìm hiểu về lịch sử, văn hóa truyền thống. Trong phong trào xây dựng “trường học thân thiện, học sinh tích cực” đã và đang diễn ra khắp các địa phương trong tỉnh thì một trong những nội dung được học sinh nhiệt tình tham gia hưởng ứng là: tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Các em học sinh – trong đó có đối tượng đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã tích cực tham gia các buổi sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu di tích lịch sử văn hóa của địa phương, tham gia chăm sóc, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa, bằng nhiều hình thức khác nhau tuyên truyền, giới thiệu với bè bạn trong nước và quốc tế về di sản văn hóa của địa phương mình. Trong cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nếp sống văn hoá” đang được triển khai rộng khắp ở các thôn bản, khối phố hiện nay, thanh niên cũng luôn là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng đời sống văn hoá mới, nhưng luôn đề cao nhiệm vụ giữ gìn bản sắc dân tộc. Nhất là ở lĩnh vực đạo đức, lối sống, các phong tục tập quán và nếp sống cộng đồng.
Với những nỗ lực của các tổ chức, đoàn thể xã hội và trường học, công tác giữ gìn bản sắc dân tộc trong thanh niên Lạng Sơn bước đầu đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên có thể thấy, bên cạnh những mặt đạt được còn một số hạn chế nhất định như nhận thức, ý thức tự giác tham gia các hoạt động giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của một bộ phận đoàn viên thanh niên chưa cao, hiệu quả hoạt động còn hạn chế, nhiều nơi còn mang nặng tính hình thức. Thiết nghĩ, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền vận động, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên để nâng cao ý thức trách nhiệm của thanh niên. Bên cạnh đó cần xây dựng nội dung hoạt động thiết thực, phong phú hơn nữa để lôi cuốn đoàn viên thanh niên hào hứng, tự nguyện tham gia đóng góp công sức vào sự nghiệp giữ gìn bản sắc dân tộc. Làm tốt được điều đó, cũng chính là góp phần thực hiện tốt công tác xã hội hoá các hoạt động bảo tồn di sản văn hoá của địa phương hôm nay.


Chu Quế Ngân